Publicat pe 10/11/2016

București, 10 noiembrie 2016: Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a fost astăzi, 10 noiembrie 2016, gazda conferinței pe teme juridice „Publicitate mobiliară: Important, urgent și accesibil, organizate de Corpul Operatoprilor AEGRM”.

În cadrul evenimentului au fost prezentate noile cerințe impuse de lege și avantajele economice ale utilizării publicității mobiliare, precum și importanța mecanismelor juridice și tehnice de publicitate mobiliară.

Exprimând „întreaga deschidere a Camerei de Comerț și Industrie a României și a Sistemului Cameral românesc pentru astfel de iniţiative menite să promoveze servicii care vin în folosul oamenilor de afaceri”, vicepreşedintele CCIR, dl. Vasile Bar, preşedintele CCI Bistriţa-Năsăud, s-a referit la implicarea CCIR în organizarea arhivei electronice și în buna derulare a serviciilor legate de publicitatea mobiliară.
„CCIR este, din anul 2000, primul operator AEGRM din România autorizat de către Ministerul Justiției să efectueze înscrieri și alte operațiuni în baza de date AEGRM – aceste operațiuni efectuându-se, desigur, și prin intermediul agenților noștri teritoriali, Camerele de Comerț și Industrie județene.”, a continuat dl. Vasile Bar.

„Arhiva electronică a garanțiilor reale mobiliare este „o bază de date unică la nivel național, un sistem de evidență a prioritizării ipotecilor mobiliare şi de publicitate, structurat pe persoane şi bunuri mobile, care asigură înregistrarea operațiunilor privind ipotecile mobiliare, a operațiunilor asimilate acestora, precum și a altor operațiuni conexe. Publicitatea mobiliară este datoare să țină pasul cu evoluțiile socio-economice, dat fiind rolul și locul acesteia în statul de drept”, a declarat doamna Aurelia Tudose, reprezentantul Ministerului Justiției.

Noul Cod Civil a determinat modificări la nivelul legislației specifice, una dintre consecințele acestora fiind realizarea unei noi versiuni a aplicației informatice a arhivei. Ministerul Justiției are rol de supraveghere și „va continua să sprijine activ perfecţionarea permanentă a legislației, ca rezultat firesc pentru sporirea calităţii activității de publicitate mobiliară (…), și printr-o strânsă legătura cu Asociația Corpul Operatorilor să fie asigurate profesionalismul, corectitudinea și exigența în exercitarea activității de publicitate mobiliară” a adăugat doamna Aurelia Tudose.

Biroul Comunicare Publică

tel. 0374474373, 0213190085, 0374474375, fax: 0213190156, e-mail: bcp@ccir.ro.