Publicat pe 13/12/2016

Pachetul Energetic de Iarnă: Camerele fac apel pentru o piață mai unită și o Europă mai consolidată

Ca răspuns la Pachetul Energetic de Iarnă din data de 30 noiembrie, EUROCHAMBRES salută acțiunile de presiune din partea Comisiei Europene pentru elaborarea unor răspunsuri europene coerente și orientate către piață, la provocările generate de tranziția piețelor de energie ale UE. Decizia de gândi dincolo de interesele naționale și de a implementa efectiv propunerile Comisiei ține de statele membre.

Comisia a înțeles corect faptul că avem nevoie de mai multe principii de piață și mai puține intervenții statale, precum și de o mai eficientă coordonare europeană și mai puține frontiere pentru libera circulație a electricității, a declarat Arnaldo Abruzzini, CEO-ul EUROCHAMBRES. Aplicarea principiilor de piață va menține costuri mici și va asigura faptul că tranziția energetică este acceptată de către public.

Pentru securitatea aprovizionării și eficiența costurilor este, de asemenea, important să se continue eforturile în vederea definitivării pieței interne a energiei electrice. Diferențele semnificative a prețurilor de vânzare a energiei electrice din Europa și izolarea persistentă a piețelor de electricitate dovedesc că acest obiectiv este departe de a fi atins.

Într-o notă critică, EUROCHAMBRES avea așteptarea ca Comisia să fie mai ambițioasă în ceea ce privește regulile comune pentru extinderea și sprijinul resurselor regenerabile și ar fi preferat menținerea a 27% ca obiectiv indicativ de eficiență energetică pentru 2030. Un plafon obligatoriu de 30% riscă să îngreuneze creșterea economică. Astfel, Camerele își exprimă interesul pentru luarea unor măsuri suplimentare de sprijin, în mod special orientate către întreprinderile mici și mijlocii.