Consiliul de Export este o structura organizatorica la nivel naţional, cu caracter public-privat, fara personalitate juridica, funcţionează pe lângă Ministerul Economiei şi are ca obiectiv armonizarea strategiilor sectoriale, intersectoriale si regionale cu Strategia Naţională de Export, precum si al stabilirea obiectivelor si prioritarilor in domeniul exportului.

Activitatea Consiliului de export este reglementată de:
–      Hotarârea Nr. 486/ 1.04.2004 privind înfiintarea Consiliului de Export
–      Regulamentul de organizare si functionare a Consiliului de Export

Membri Consiliului de Export sunt reprezentanti ai institutiilor publice, structurilor patronale si profesionale cu atributii si activitate in domeniul exportului.

 

 

Contact:
Cristina Mihai
Director, Direcția Relaţii Interne
Tel: 021.319.18.85
Fax: 021.319.01.56
e-mail: cristina.mihai@ccir.ro