Comitetul pentru Strategii de Dezvoltare Economică cuprinde 4 Comisii de lucru:

• Comisia pentru probleme de fiscalitate
• Comisia pentru dezvoltare urbană şi construcţii
• Comisia de mediu
• Comisia pentru IMM

Misiune
Comitetul îşi propune dezvoltarea sectorului IMM-urilor, să pledeze în faţa decidenţilor pentru reducerea fiscalităţii, să ofere soluţii pentru dezvoltare urbană şi construcţii şi totodată să aducă în discuţie subiecte precum reciclarea sau reducerea poluării.

Obiective
• elaborează recomandările privind amendarea Codului Fiscal, Codului de Procedură Fiscală şi Normelor de Aplicare;
• urmăreşte adoptarea de politici fiscale care să consolideze poziţia investiţională a României şi îmbunătăţirea condiţiilor de taxare pentru mediul de afaceri;
• aduce în discuţie subiecte precum reciclarea sau reducerea poluării;
• susţine si sprijină accesul la finanţare europeană pentru proiectele dezvoltate în parteneriatelor public-privat, în cadrul programelor agreate cu Comisia Europeană pentru exerciţiul bugetar 2014-2020.

Vasile Pop
Preşedintele Comitetului pentru Strategii de Dezvoltare Economică
Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Mureș

Mihai Răzvan Guilescu
Secretar Tehnic al Comitetului pentru Strategii de Dezvoltare Economica
Contact
Tel: 021.319.00.90
Fax: 021.319.01.50
Email: csde@ccir.ro