Cine poate deveni membru al CCIR?

Camera de Comerţ şi industrie a României are mai multe categorii de membri:

  • toate camerele de comerţ şi industrie judeţene care sunt membri de drept;
  • membri asociați (camere de comerţ şi industrie bilaterale dar și organizaţii neguvernamentale, asociaţii profesionale şi alte forme asociative având legături cu lumea afacerilor, la nivel naţional şi regional, persoane juridice înscrise în Registrul Asociaţiilor şi Fundaţiilor sau în Registrul Patronatelor;
  • membri de onoare: persoane fizice, personalităţi ale vieţii publice interne şi internaţionale, oameni de știință, oameni de afaceri, cadre didactice universitare, specialiști și personalități de înaltă formație profesională.

 

Obținerea calității de membru al CCIR

Dobândirea calităţii de membru asociat are loc numai după trimiterea cererii de aderare (formularul se poate descărca aici) și aprobarea acesteia de Colegiul de Conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României, în urma analizării și în baza documentației depuse.

Cererea împreună cu documentația necesară se depun, în original, la Camera de Comerț și Industrie a României, la Cabinetul Președintelui.

Calitatea de membru de onoare se obține în urma unei propuneri scrise a oricărui membru al Camerei Națională, însoţită de acceptul olograf al persoanei propuse şi de curriculum vitae al acesteia. Propunerea este înaintată Colegiului de Conducere al CCIR în vederea adoptării unei Decizii.

Pentru informații suplimentare, vă rugăm să contactați: Biroul Comunicare cu Membri din cadrul Departamentului Relații Interne (contact: tel.: 021.3190110; fax: 021.3190150; e-mail: bcm@ccir.ro).