MISIUNE

Camera de Comerţ şi Industrie a României este pe deplin angajată în stimularea iniţiativei economice şi creşterea competitivităţii mediului de afaceri, contribuind astfel la consolidarea Sistemului Cameral românesc şi obţinerea prosperităţii la nivelul comunităţii de afaceri.

VIZIUNE

CCIR şi Camerele de Comerţ şi Industrie Judeţene trebuie să devină puncte focale ale mediului de afaceri, printr-o strategie orientată cu prioritate către susţinerea întreprinderilor, de toate dimensiunile şi din toate sectoarele.

OBIECTIV GENERAL

Consolidarea dezvoltării durabile a României şi aprofundarea integrării economiei româneşti în cea europeană, printr-o strategie menită să reorienteze Sistemul Cameral românesc către nevoile reale ale antreprenoriatului, bazată pe principiile competitivităţii, predictibilităţii şi transparenței.

CCIR acţionează în vederea dezvoltării continue a mediului de afaceri din România prin iniţiative menite să stimuleze creşterea nivelului investiţiilor şi accesul la finanţare. Cadrul financiar multianual 2014-2020 oferă Sistemului Cameral instrumentele necesare pentru dezvoltarea organizațional sustenabilă, în vederea susţinerii mediului de afaceri naţional.

Demersurile de consolidare a economiei româneşti pentru dinamizarea investiţiilor includ crearea unui cadru stimulativ, propice implicării oamenilor de afaceri în procesul de formare profesională. Camera de Comerţ şi Industrie a României propune reconfigurarea strategiei învăţământului profesional în sistem dual, Sistemul Cameral dispunând de infrastructura teritorială pentru a oferi tinerilor pregătirea şi competenţele necesare pentru încadrarea pe piaţa muncii.