Pe 21 septembrie 1994, la Mangalia, a fost semnat Statutul de înfiinţare al Asociaţiei Camerelor de Comerţ Balcanice (A.B.C.), organizaţie non profit, neguvernamentală şi apolitică.

Membrii fondatori ai asociaţiei sunt camerele de comerţ naţionale şi uniunile camerelor de comerţ din Albania, Bulgaria, Grecia, FYROM, România, Turcia, Iugoslavia (acum CCI Serbia şi CCI Muntenegru). Ulterior au devenit membri ABC: CCI Cipru (1996) şi CCI Bosnia – Herţegovina (2001).

 • Obiective Prioritare
 •  încurajarea şi promovarea cooperării, atât între comunităţile de afaceri din ţările balcanice, cât şi cu cele din terţe ţări;
 • încurajarea şi sprijinirea măsurilor privind tranziţia şi schimbările structurale în economiile ţărilor balcanice, ca un factor de ajustare în vederea integrării în UE;
 • iniţierea şi sprijinirea unor proiecte de interes global pentru regiunea balcanică;
 • reprezentarea intereselor camerelor de comerţ membre, prin intermediul Asociaţiei, în relaţiile cu organismele internaţionale şi promovarea strategiei A.B.C.;
 • promovarea cooperării între curţile de arbitraj din ţările membre

Preşedinţia Asociaţiei Camerelor de Comerţ Balcanice este asigurată prin rotaţie, în ordine alfabetică, de camerele naţionale/uniunile camerelor naţionale din ţările membre. Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) a deţinut preşedinţia ABC în anul 2007.

În cadrul ABC funcţionează următoarele grupuri de lucru:

 •  comerţ şi cooperare industrială;
 • transport;
 • infrastructură;
 • grupul de lucru informaţional;
 • finanţe, bănci şi asigurări;
 • turism;
 • legislaţie de afaceri;
 • informaţii de afaceri şi marketing;
 • comerţ on-line.

Colaborări la nivelul ABC

 • La iniţiativa Uniunii Camerelor de Comerţ din Germania (DIHK), a fost stabilit parteneriatul ABC-DIHK, proiect ce s-a derulat în perioada 2000-2009, având ca beneficiari direcţi: Albania, Bulgaria, Macedonia, România, Serbia, Muntenegru, Bosnia – Herţegovina. Ceilalţi membri ABC (Grecia, Cipru, Turcia) beneficiază indirect de acest proiect, în cadrul promovării comerţului în regiune. Cadrul juridic al parteneriatului, Memorandumul de Înţelegere, a fost semnat de CCI membre, cu ocazia Adunării Generale a ABC de la Istambul, noiembrie 2000. Obiectivele proiectului sunt: promovarea relaţiilor comerciale regionale între ţările A.B.C., sprijinirea procesului de aderare a ţărilor în tranziţie la U.E. şi revitalizarea relaţiilor comerciale cu Europa, în special cu Germania. Prin implementarea acestui parteneriat, camerele de comerţ din cadrul ABC urmează să-şi perfecţioneze activitatea în următoarele direcţii: sprijinirea mai eficientă a sectorului privat, printr-un dialog efectiv cu guvernele, acordarea unor servicii profesioniste, adaptate cerinţelor comunităţii de afaceri şi contribuţia activă la revitalizarea relaţiilor comerciale din zonă.
 • În cadrul Adunării Generale a ABC din noiembrie 2007 (Bucureşti) a fost semnat Acordul de Colaborare între ABC şi Consiliul de Afaceri al Organizaţiei de Cooperare Economică la Marea Neagră (BSEC BC).
 • În cadrul Adunării Generale ABC din luna mai 2004 (Sofia) a fost semnat Acordul de Colaborare dintre ABC şi Eurochambres.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi  www.abcinfos.eu

Contact:

Petru Alexandru Saca

Șef Birou

Biroul Organizaţii Europene şi Internaţionale

tel.: 021 319 00 88
fax: 021 319 01 56
e-mail: petru.saca@ccir.ro