Cuvânt înainte / Foreword

Camera Naţională / The National Chamber
Conducere / Management
- CCIR a lansat studiul privind percepţiile mediului de afaceri asupra economiei / CCIR released the study on business perceptions on the economy
- Întrunirea Comitetului Naţional ICC România – un pas important pentru relaţiile economice internaţionale / Meeting of ICC Romania National Committee – an important step for the international economic relations/a>
- Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie a României, dl. Mihai Daraban, susţine interesele mediului de business din ţara noastră la Forumul de Afaceri româno-bulgar / The President of the Chamber of Commerce and Industry of Romania, Mr. Mihai Daraban supports the interests of the business environment of our country at the Romanian-Bulgarian Business Forum
- România ar putea economisi 450 milioane de euro anual din debirocratizarea a trei sectoare ale economiei, prin implementarea recomandărilor OCDE / Romania could save 450 million Euros annually by cutting down bureaucracy in three sectors of the economy by implementing the recommendations of the OECD
- Percepţiile mediului de afaceri asupra economiei în centrul dezbaterilor din cadrul Forumului Capitalului Românesc / Focus on the perceptions of the business environment over the economy throughout the Romanian Capital Forum
- Noi perspective de colaborare economică eleno–română, dezbătute la Camera de Comerţ şi Industrie a României / New perspectives for the Hellenic – Romanian economic cooperation, discussed at the Chamber of Commerce and Industry of Romania
- Oportunităţi de afaceri România – China, dezbătute la Camera de Comerţ şi Industrie a României / Romania – China business opportunities, discussed at the Chamber of Commerce and Industry of Romania
- Noi oportunităţi de cooperare cu Uzbekistanul explorate la Camera de Comerţ şi Industrie a României / New cooperation opportunities with Uzbekistan explored at the Chamber of Commerce and Industry of Romania
- Probleme practice ale arbitrajului în jurisprudenţă 2015-2016, dezbătute la Camera de Comerţ şi Industrie a României / Practical problems of arbitration in 2015-2016 jurisprudence, debated at the Chamber of Commerce and Industry of Romania
- România şi Turkmeninstan descoperă un important potenţial de afaceri pentru firmele din cele două ţări / Romania and Turkmeninstan discover important business potential for the companies in the two countries
- Modalităţi de stimulare a relaţiilor economice dintre România şi Kazahstan discutate la Camera de Comerţ şi Industrie a României / Ways to stimulate economic relations between Romania and Kazakhstan discussed at the Chamber of Commerce and Industry of Romania
- Parteneriatul cu Turcia deschide noi ferestre de oportunitate pentru firmele româneşti, discutate la Camera de Comerţ şi Industrie a României / The partnership with Turkey opens new business opportunities for the Romanian companies, as discussed at the Chamber of Commerce and Industry of Romania
- Oportunităţi de afaceri România – Kazahstan”, seminar organizat de Camera de Comerţ şi Industrie a României / “Business Opportunities – Romania – Kazakhstan” seminar organized by the Chamber of Commerce and Industry of Romania
- Seminar de afaceri – prezentarea climatului de afaceri şi investiţii străine din Republica Macedonia”, eveniment desfăşurat la Camera de Comerţ şi Industrie a României / “Business Seminar – presentation of the business climate and foreign investment in the Republic of Macedonia” held at the Chamber of Commerce and Industry of Romania
- Firmele româneşti descoperă oportunităţi de afaceri în Belarus / Romanian companies discover business opportunities in Belarus
- Dezvoltarea relaţiilor economice şi comerciale cu Etiopia, discutată la Camera de Comerţ şi Industrie a României / Development of trade and economic relations, dicussed at the Chamber of Commerce and Industry of Romania
- Întrevederea de lucru dintre Preşedintele CCIR şi Ambasadorul Republicii Togoleze în România la CCIR Business Center
- Pregătiri pentru o nouă etapă în relaţiile economice dintre România şi Ucraina, la Camera de Comerţ şi Industrie a României / Preparations for a new phase in the economic relations between Romania and Ukraine, at the Chamber of Commerce and Industry of Romania
- Dezvoltarea relaţiilor economice dintre România şi Ducatul de Luxemburg, discutată la Camera de Comerţ şi Industrie a României / Developing the economic relations between Romania and Luxembourg, discussed at the Chamber of Commerce and Industry of Romania
- Achiziţiile publice – tehnici de abordare a procedurilor de atribuire / Public procurement – technical approach for the procedures award
- Companii româneşti prezente la Expoziţia de Investiţii şi Comerţ din Ningbo, China / Romanian companies at the Commerce and Investment Exhibition in Ningbo, China
- Întrevederea Preşedintelui Camerei de Comerţ şi Industrie a României cu reprezentanţii Colegiului Naţional de Apărare / The meeting between the President of the Chamber of Commerce and Industry of Romania with the representatives of the National Defense College/a>
- Întâlnirea dintre Preşedintele CCIR, dl. Mihai Daraban, şi Preşedintele Institutului Francez de Relaţii Internaţionale (IFRI), dl. Thierry de Montbrial / The meeting between the President of CCIR, Mr. Mihai Daraban, and the President of the International Relations French Institute (IFRI), Mr. Thierry de Montbrial
- Evenimente / Events

Membri de Drept / Lawful Members

Membri Asociati / Associate Members
APMR / UCCBR / UCECOM /
Sumar / Summary