Camera de Comerţ şi Industrie a României este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. g,să emită certificate de origine.

Certificatul de origine este un document utilizat în comerţul internaţional care atestă faptul că bunurile au fost produse într-o anumită ţară.

Certificatele de origine se emit atât pentru exportul românesc direct, cât şi pentru programele cu finanţare externă, la nivel naţional.

Acte necesare obţinerii unui certificat de origine:

Pentru eliberarea certificatelor de origine privind exportul românesc, exportatorul român depune un formular-cerere, însoţit de următoarele documente:

• declaraţia de origine;
• factură externă;
• certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;
• acreditiv şi / sau contract;
• împuternicire / delegaţie;
• alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Pentru eliberarea certificatelor de origine solicitate în cadrul programelor cu finanţare externă, solicitantul depune un formular-cerere însoţit de următoarele documente:

• declaraţia de origine;
• facturile aferente;
• certificatul de înregistrare a firmei la Registrul Comerţului;
• contractul de finanţare (încheiat între beneficiarul final şi agenţia de finanţare);
• împuternicire / delegaţie;
• alte documente care să ateste originea: certificat de origine străin, declaraţie vamală, fişa tehnologică a produsului etc.

Toate documentele de mai sus se depun în original sau copie conformă cu originalul (după caz).

Tarife certificate de origine (fără TVA):

• 4,20 lei / formular;
• 365,00 lei / set;
• 292,00 LEI / set pentru 2 sau mai multe seturi (reducere de 20%)

Un set de documente se poate compune din:

• certificat de origine;
• certificat de origine şi alte documente pentru comerţul internaţional.

Consultanţă de specialitate: 30 lei / 30 de minute (fără TVA).

Legislaţie incidentă:

• Legea 335/2007 modificată şi completată;
• Reg. CEE nr. 2913/1992 – Codul vamal comunitar;
• Reg. CEE nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Codului Vamal Comunitar;
• Ghidul pentru emiterea certificatelor de origine – Eurochambres mai 2008.

Model Certificat de origine

Contact:

Direcția Juridică – Departamentul Strategii, Politici, Programe și Juridic

tel.: 021.319.01.02
fax: 021.319.01.25
e-mail: [email protected]