Publicat pe 03/12/2014

Strategia de dezvoltare a Camerei de Comerţ şi Industrie a României acordă o importanţă deosebită activităţii de formare profesională – atribuţie şi avantaj totodată al Camerelor de Comerţ prin lege.

Permanent conectată la evoluţiile economiei româneşti şi tendinţele pieţei formării profesionale, Camera de Comerţ şi Industrie a României îşi propune să devină un pilon important în formarea profesională a tinerilor, prin semnarea unui protocol cu Ministerul Educaţiei Naţionale.

Punctual, Camerele de Comerţ doresc să preia şi să dezvolte activităţile de învăţământ vocaţional, implicându-se totodată în planificarea acestuia şi în identificarea, de la o promoţie la alta, a necesarului de forţă de muncă. Drept rezultat, cifrele de şcolarizare nu vor mai fi stabilite doar pentru a conserva catedrele existente, ci în funcţie de cerinţele pieţei.

Modelul adoptat de Camera de Comerţ şi Industrie a României este cel german – Camerele de Comerţ germane au rolul de coordonare şi de finalizare a cursurilor prin certificare, orientarea pragmatică către servicii care aduc plus-valoare omului de afaceri fiind impusă de dinamica comunităţii la nivel naţional şi internaţional.