Publicat pe 13/02/2015

Alina Matei: Buna ziua, va multumesc ca sunteti dispusa sa discutam despre un domeniu, desi „vechi”, mai putin cunoscut. Asadar, ce este AEGRM-ul?

Irina Oglinda: Buna ziua si chiar va multumesc ca ati avut curiozitatea sa aflati mai multe despre AEGRM. Asadar, AEGRM este o baza de date unica la nivel national, este un sistem de evidenta a prioritatii ipotecilor mobiliare, dar si de publicitate, baza de date structurata pe persoane si bunuri mobile. Prin AEGRM se asigura inregistrarea operatiunilor privind ipotecile mobiliare, a operatiunilor asimilate acestora, a altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea acestor operatiuni juridice.

Alina Matei: Sa inteleg, asadar, ca este vorba despre un regim juridic aparte?

Irina Oglinda: Desigur. Regimul juridic al garantiilor reale mobiliare reglementeaza constituirea acestora, publicitatea si ordinea de preferinta, executarea si, nu in ultimul rand, organizarea Arhivei Electronice de Garantii Reale Mobiliare, este vorba in acelasi timp de proceduri simplificate, costuri decente, reducandu-se astfel durata operatiunii de realizare a dreptului de creanta.

Prin implementarea AEGRM s-au creat conditii pentru acordarea de credite prin imbunatatirea sistemului de garantare, Arhiva, prin intermediul Operatorului CCIR si a celorlalti operatori de pe piata, oferind mijlocul de identificare a debitorilor si a bunurilor supuse garantiei si de evaluare a riscului, iar, in caz de neperformanta, proceduri simple si mult mai rapide de executare.

Practic, se promoveaza accesul la credite pentru mediul de afaceri, proprietatea mobiliara asigurand garantarea si plata obligatiilor, Arhiva electronica, avand doua functii precise:
– functia de avertizare, Arhiva punand la dispozitie un sistem de cautare care sa ofere informatii exacte si actualizate cu privire la inregistrarile garantiilor reale mobiliare;
– functia de asigurare a prioritatii, Arhiva punand la dispozitia creditorilor o metoda prin care isi vor inregistra garantiile reale pe care le au asupra bunurilor debitorului, metoda prin care se determina prioritatea in cazul existentei mai multor creditori interesati in a obtine bunul respectiv. Astfel, fata de tert, inclusiv fata de stat, o garantie reala si celelalte sarcini reale asupra bunurilor au rang de prioritate stabilit din momentul in care garantia reala sau sarcinile reale au fost facute publice. Asadar, acel creditor care isi inregistreaza garantia asupra unui bun inaintea altuia va avea prioritate fata de acesta din urma, atunci cand se pune problema valorificarii garantiei. Cu atat mai mult, in cazul concursului intre un creditor care are garantia inregistrata in Arhiva si unul care nu a operat aceasta inregistrare, i se va da castig de cauza celui care are inregistrarea facuta.

Alina Matei: Care sunt operatiunile juridice supuse publicitatii in baza de date AEGRM?

Irina Oglinda: Evident, cele privind ipotecile mobiliare si a operatiunilor asimilate acestora, dar si ale altor drepturi prevazute de lege, precum si publicitatea operatiunilor juridice prevazute de lege, pentru acte si fapte juridice cum ar fi:
– contracte de garantie, locatiune, consignatie, vanzare-cumparare, obligatii agricole;
– sechestre asiguratorii;
– inscrieri in legatura cu o operatiuni privind finantele publice;
– inscrieri in legatura cu diferite tipuri bunuri:
– autovehicule;
– utilaje agricole, altele decat autovehicule;
– creante;
– conturi bancare;
– actiuni/parti sociale/valori mobiliare/alte instrumente financiare;
– polite de asigurare;
– universalitati (stocuri, fond de comert sau alte asemenea universalitati);
– echipamente/instalatii/alte bunuri destinate sa serveasca exploatarii unei intreprinderi;
– paduri care urmeaza a fi taiate;
– minerale care urmeaza a fi extrase;
– recolte, in general, dar si recolte ce urmeaza a fi culese;
– efective de animale, etc.

De semenea, prin intermediul AEGRM se poate face publicitate clauzei de insesizabilitate, clauzei de inalienabilitate, clauzei de rezerva a proprietatii, pactului de rascumparare, cesiunii de creanta, declaratiei de rezolutiune, declaratiei de reziliere, hotararii judecatoresti privind actele de dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei, regimului matrimonial, uzufructului asupra creantelor, platii anticipate a chiriei, cesiunii creantei privind chiria, precum si altor acte/fapte juridice supuse publicitatii conform legii

De remarcat faptul ca, desi ponderea o reprezinta creditele bancare, Arhiva electronica are o intindere mult mai larga, cuprinzand si hotarari judecatoresti ramase definitive, leasing-ul, inclusiv privilegiul statului/unitatilor administrativ teritoriale pentru creantele provenite din impozite, taxe, amenzi si din alte sume ce reprezinta venituri publice ce le sunt datorate.

Alina Matei: Cine este abilitat sa desfasoare activitatea de inregistrare in baza de date AEGRM?

Irina Oglinda: Pentru vizualizarea informatiilor cuprinse in avizele de ipoteca inscrise in Arhiva, accesul este liber; orice persoana poate efectua o cautare in Arhiva (vezi detalii la „Informatii utile” la „Cautarea si vizualizarea informatiilor in Arhiva”) a informatiilor despre un anumit debitor sau despre un anumit bun, fara plata vreunui tarif ori obtinerea unei autorizari prealabile de acces.

Pentru inscrierea in Arhiva a avizelor de ipoteca, accesul este restrictionat, numai operatorii autorizati, asa cum este CCIR operator AEGRM, si agentii acestora putand efectua inscrieri:
„b) operator – persoana fizica sau juridica autorizata sa efectueze inregistrarea avizelor de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare;
c) agent – persoana fizica sau juridica imputernicita de operatori sa efectueze direct inregistrarea avizelor de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare.”

Pentru a raspunde imperativelor mentionate, Ministerului Justitiei, ca Autoritate de Supraveghere, ii revine rolul de a autoriza operatorii si de a controla activitatea acestora pe parcursul desfasurarii activitatii, precum si de a veghea la respectarea reglementarilor procedurale si, in acelasi timp de a armoniza aceste reglementari cu legislatia comunitara in domeniu.

Alina Matei: Cine poate solicita inscrierea unui aviz de garantie in baza de date AEGRM?

Irina Oglinda: Orice creditor ipotecar care, in scopul obtinerii unui rang de prioritate, doreste sa faca publica existenta unei ipoteci mobiliare asupra unui bun, potrivit dispozitiilorCodului civil, trebuie sa completeze un formular de aviz de ipoteca pe suport de hartie, ori in format electronic (document TED) si sa-l depuna, respectiv sa-l transmita, unui operator/agent autorizat al Arhivei, cu plata taxei stabilite de lege si a tarifului corespunzator stabilit de acel operator.

Pe scurt, inregistrarea unei ipoteci mobiliare in Arhiva Electronica presupune urmatoarea procedura:
– creditorul sau reprezentantul sau completeaza un formular tip cu datele corespunzatoare cuprinse in contractul de ipoteca mobiliara.
– operatorul de arhiva CCIR sau orice alt operator sau agent AEGRM procedeaza la inscrierea fidela in Arhiva a datelor cuprinse in formularul completat de solicitant, fara sa exercite controlul de legalitate asupra acestora; prin control de legalitate se intelege o verificare a concordantei dintre datele inscrise in formularul de aviz de ipoteca mobiliara completat si cele cuprinse in contract si totodata o verificare a valabilitatii insasi a actului juridic. Potrivit legii, inscrierea formularelor de avize de ipoteca in Arhiva constituie o simpla activitate administrativa, iar „personalul operatorilor si agentii autorizati nu vor verifica corectitudinea informatiilor din avizul de garantie, concordanta dintre avizul de garantie si faptele juridice care stau la baza acestuia sau valabilitatea acestor fapte juridice”, intreaga raspundere pentru datele trecute in formular revenind persoanei care solicita efectuarea inregistrarii.
– pe de alta parte, potrivit art. 2414 din Codul civil, „inscrierea in Arhiva nu confera validitate unei ipoteci lovite de nulitate”, astfel incat, daca in realitate nu exista un contract de ipoteca ori continutul avizelor de ipoteca nu are acoperire in clauzele contractului de ipoteca, inscrierea respectiva nu va produce nici un efect.
– inregistrarea efectuata in Arhiva de catre operatori/agenti autorizati, prin redarea fidela a continutului formularului tip completat de solicitantul inscrierii se numeste aviz de ipoteca.

Alina Matei: Care sunt tipurile de avize de garantie care pot fi inscrise in baza de date AEGRM?

Irina Oglinda: Cand se solicita inscrierea pentru prima data in baza de date AEGRM, se poate inscrie un aviz initial sau pur si simplu se poate face publicitate unei situatii de drept (de exemplu, clauzei de insesizabilitate, clauzei de inalienabilitate, clauzei de rezerva a proprietatii, pactului de rascumparare, cesiunii de creanta, declaratiei de rezolutiune/reziliere, hotararii judecatoresti privind actele de dispozitie care pun in pericol grav interesele familiei, regimului matrimonial, uzufructului asupra creantelor, platii anticipate a chiriei, a cesiunii creantei privind chiria precum si altor acte/fapte juridice supuse publicitatii conform legii.

Alina Matei: Care sunt informatiile ce pot fi cautate in baza de date AEGRM?

Irina Oglinda: Evident, informatii despre bunurile si persoanele inscrise in Arhiva. Doar detinand informatii privind CUI -ul sau CNP-ul pot fi extrase din Arhiva toate datele inscrise cu privire la persoana fizica sau juridica respectiva.

Alina Matei: De ce ar trebui sa ne inscriem garantiile in baza de date AEGRM, care sunt beneficiile si avantajele inscrierilor?

Irina Oglinda: Unul din avantajele de necontestat a actualei reglementari o reprezinta protectia speciala a creditorului. Deoarece Arhiva electronica este conceputa ca un sistem de evidenta structurata pe bunuri si persoane, dar si ca un sistem de publicitate, creditorul are posibilitatea de a cauta in Arhiva, inainte de a acorda imprumutul, pentru a determina bonitatea potentialului debitor si de a verifica daca bunul respectiv a facut obiectul unor sarcini anterioare, oferindu-se astfel informatiicu privire la avizele inscrise in Arhiva anterior.

Activitatea de inscriere in Arhiva Electronica de Garantii Reale Mobiliare, conform reglementarilor actuale, nu reprezinta o obligativitate a partilor, lasand la latitudinea acestora exercitarea acestei posibilitati.

In acest sens, consideram ca ar fi de dorit ca inscrierea sa devina obligatorie, obtinandu-se pe aceasta cale o evidenta completa a tuturor debitorilor si a bunurilor ce fac obiectul contractelor de garantie, asa cum se procedeaza in cazul ipotecilor ce sunt obligatoriu inscrise in Cartea funciara.

Alina Matei: Care credeti ca este motivul pentru care nu se inscriu toate contractele cu garantii mobiliare in baza de date AEGRM, asa cum se intampla in cazul garantiilor imobiliare care sunt inscrise in Cartea funciara?

Irina Oglinda: Consider ca atat serviciile de Arhiva electronica cat si chiar existenta acestei alternative nu sunt indeajuns constientizate de catre cei care in mod cert sunt sau ar putea fi avantajati de acest lucru.

Alina Matei: Si ce este de facut? Marturisec ca nici eu nu cunosc prea multe/in detaliu acest serviciu.

Irina Oglinda: Si nici nu ati avea cum, daca nu v-ati lovit in mod direct de aceasta problema. Este destul de greu de promovat acest serviciu, intrucat atat operatorii, cat si agentii acestora sunt supusi prevederilor Legii concurentei si de asemenea, supusi prevederilor Legii nr. 11/1991 privind combaterea concurentei neloiale.

Alina Matei: Va multumesc pentru ca ati stat de vorba cu noi.

Irina Oglinda: Si eu va multumesc.