Publicat pe 15/12/2015

Camera de Comerț și Industrie a României salută forma de buget propusă de Guvernul României pentru anul 2016. Există, însă, câteva sectoare care, din punctul de vedere al mediului de afaceri, nu primesc atenția cuvenită. În primul rând, considerăm inoportună diminuarea bugetului la capitolul Transporturi. O economie și un mediu de afaceri în continuă dezvoltare au nevoie de o infrastructură modernă și considerăm că trebuie încurajată finalizarea investițiilor prevăzute în master plan-ul de transporturi. Mai mult, ar trebui găsite posibilități de accelerare a finalizării lucrărilor la infrastructura rutieră care leagă portul Constanța de Europa de vest.

CCIR salută faptul că în bugetul pe 2016 s-au prevăzut fonduri pentru investiții (atât de la buget, cât și prin fonduri europene) care prezintă o tendință crescătoare față de propunerile pentru anul 2015.

În schimb, suntem îngrijorați de faptul că absorbția fondurilor europene în România este la un nivel foarte scăzut față de statele membre UE, în special din Europa Centrală și de Est.

Considerăm că acest lucru este cauzat de birocrația exagerată în domeniul atragerii fondurilor europene și, pe de altă parte, de necorelarea alocărilor de fonduri cu necesitățile reale ale mediului economic.

Observăm că și în ceea ce privește schemele de ajutor de stat pragul minim de 10 milioane de Euro impus prin HG 807/2014 pentru instituirea unei scheme de ajutor de stat având ca obiectiv stimularea investițiilor cu impact major în economie reprezintă o barieră importantă în accesarea acestor fonduri de către IMM-urile din România.

În ceea ce privește aspectele pozitive pe care le-am semnalat în proiectul de buget pentru anul 2016, salutăm creșterea bugetului aferent ministerului Comunicațiilor și Societății Informaționale și sperăm că această majorare semnificativă va contribui la accelerarea tranziţiei către societatea informaţională şi integrarea României în piaţa unică digitală europeană. Este nevoie de continuarea modernizării proceselor şi serviciilor administraţiei publice prin utilizarea tehnologiei informaţiei şi comunicaţiilor și, de asemenea, trebuie încurajat domeniul cercetării – dezvoltării – inovării, ceea ce poate conduce la creșterea competitivității sectorului IT, un domeniu cu o contribuție din ce în ce mai mare la dezvoltarea economică a țării. Totodată, considerăm oportună extinderea facilităților fiscale oferite companiilor active în domeniul IT&C.

CCIR consideră că aspecte precum corelarea bazelor de date și virtualizarea procedurilor administrative sunt benefice comunității de afaceri, contribuind la debirocratizare.

În același timp, ne exprimăm speranța că toate măsurile anunțate pentru anul 2016 vor fi puse în practică și vor avea continuitate. De asemenea, ne dorim ca modificările amânate pentru anul 2017 și care privesc direct mediul de afaceri să fie dacă nu implementate anterior, măcar la data specificată în Codul Fiscal.

Totodată, dorim să subliniem întreaga deschidere a Camerei de Comerț și Industrie a României în ceea ce privește dialogul cu factorul guvernamental pentru stabilirea unor direcții de acțiune benefice mediului de afaceri.