Publicat pe 23/11/2017

Camera de Comerț și Industrie a României a fost acceptată, în luna noiembrie a.c., pentru a fi parte a Comitetului Național de Coordonare a Implementării Parteneriatului pentru Guvernare Deschisă în România (Open Government Plan – OGP), coordonat la nivelul Secretariatului General al Guvernului României.

Aderarea României, încă din anul 2011, la Parteneriatul pentru Guvernare Deschisă a evidențiat nevoia de a implementa, la nivel de stat, politici menite să promoveze responsabilitatea și eficiența, ca principii esențiale pentru o bună guvernare.

În prezent, se implementează al treilea Plan Național de Acțiune (2016-2018), rezultat al consultării și comunicării administrației centrale cu societatea civilă, prin care se reafirmă angajamentele României cu privire la respectarea principiilor de bază ale OGP.

Tematicile de politici abordate în Planul Național de Acțiune 2016-2018 se referă la debirocratizare și creșterea gradului de transparență a instituțiilor publice; accesul la informații de interes public pentru cetățeni și mediul de afaceri; implementarea unei guvernări deschise la nivel local, prin cooperarea autorităților publice locale cu societatea civilă și mediul privat; consolidarea eforturilor administrative vizând demersurile anticorupție; creșterea gradului de transparență în sistemul de achiziții publice etc.

Implementarea setului de măsuri prevăzute în Planul de acțiune va avea efecte benefice asupra mediului de afaceri, fiind îmbunătățit cadrul general de reglementări aplicabile mediului de afaceri din România.