Publicat pe 12/03/2018

București, 8 martie 2018: Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR), în calitate de membră a Asociației Camerelor de Comerț și Industrie Europene (EUROCHAMBRES), susține poziția EUROCHAMBRES cu privire la viitoarea abordare a mediului politic în negocierile pentru stabilirea cadrului financiar multianual (CFM) post-2020 la nivelul UE.

Principalele direcții pe care viitorul CFM trebuie să le ia în considerare se referă la susținerea sectorului întreprinderilor mici și mijlocii (IMM), datorită relevanței sale majore pentru mediul de afaceri european, în general, și românesc, în particular. Sectorul IMM reprezintă  peste 99% din totalul companiilor din UE, respectiv din România. Asigurarea finanțării sectorului IMM în CFM post-2020 este crucială pentru sprijinirea antreprenoriatului și reducerea insolvenței în rândul noilor afaceri, prin asigurarea unui acces cât mai amplu la piața unică europeană pentru toate companiile, în special pentru IMM.

Simplificarea condițiilor de accesare a finanțărilor europene este deosebit de necesară pentru a crește gradul de accesare, în special din partea sectorului IMM și a start-up-urilor, iar autoritățile publice naționale și europene trebuie să aibă în vedere un cadru accesibil pentru afacerile din toată Uniunea Europeană. În același timp, CCIR susține nevoia identificată de EUROCHAMBRES privind mai buna promovare a oportunităților de finanțare și dezvoltare pentru business, o parte semnificativă a companiilor fiind relativ puțin informată cu privire la drepturile garantate de legislația în vigoare, dar și de oportunitățile pe care le pot fructifica prin finanțări europene.

CFM post-2020 trebuie să plece de la nevoile de bază ale mediului de afaceri, printre care:

  • internaționalizarea business-ului, mai ales a sectorului IMM, prin demersuri de diplomație economică europeană;
  • consolidarea antreprenoriatului, la nivelul UE, prin continuarea programelor de tip Erasmus for Young Entrepreneurs (EYE);
  • creșterea gradului de profesionalizare a forței de muncă, atât în ceea ce privește educația vocațională și tehnică, dar și în sensul pregătirii sistemelor educaționale din UE în vederea acoperirii nevoilor generate de schimbările pieței muncii la nivel global;
  • susținerea mediului de afaceri în sensul digitalizării business-ului european și pentru creșterea gradului de inovare la nivelul comunității de afaceri – prioritate majoră pentru România, care continuă să ocupe locul 28 în UE în ceea ce privește inovarea;
  • consolidarea politicii de coeziune și a fondurilor alocate în cadrul acesteia, având în vedere disparitățile dintre regiunile Statelor Membre;
  • integrarea refugiaților în forța de muncă disponibilă la nivel european și național, plecând de la nevoia de integrare a refugiaților, precum și de la nevoia business-ului de forță de muncă;
  • asigurarea unor sisteme de sprijin pentru integrarea sectorului IMM în economia circulară și adoptarea de soluții eficiente din punct de vedere energetic;
  • consolidarea relațiilor comerciale și de afaceri cu vecinătatea UE, mai ales în contextul extinderii UE în Balcanii de Vest.

 

Documentul de poziție asumat de EUROCHAMBRES, care include o analiză detaliată a priorităților de identificare la nivel european, poate fi consultat aici:

Document