Publicat pe 05/06/2018

București, 5 iunie 2018: Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) este membru cu drept de vot în cadrul Comitetului de Monitorizare pentru Programul Operaţional Infrastructură Mare (POIM) 2014 – 2020.

Ministerul Fondurilor Europene (MFE), în calitate de Autoritate de Management a Programului, a transmis, împreună cu Banca Europeană de Investiţii (BEI), invitaţia de participare la o serie de seminarii de informare cu scopul de a sprijini şi facilita accesul la finanţare prin fonduri europene, în perioada 29 mai – 12 iunie 2018.

Aceste evenimente se vor organiza în diferite oraşe, pe durata unei zile, în Bucureşti fiind programat pentru data de 12 iunie, la hotel Golden Tulip Times.

Seminariile vor fi destinate intensificării utilizării resurselor regenerabile locale de energie, creşterii eficienţei energetice la marii consumatori industriali şi stimulării realizării/modernizării centralelor electrice de cogenerare de înaltă eficienţă în cadrul societăţilor comerciale din industrie, prin utilizarea facilităţilor oferite de POIM 2014 – 2020, în special prin Axa Prioritară 6 – Promovarea energiei curate şi eficienţei energetice în vederea susţinerii unei economii cu emisii scăzute de carbon.

Persoanele desemnate din cadrul CCIR pentru informaţii suplimentare referitoare la POIM sunt dra. Cristina Ionescu, Director, Direcţia Strategii, Politici şi Proiecte, email: cristina.ionescu@ccir.ro şi dl. Tudor Ştirbeţiu, Consilier, Biroul Strategii, Politici şi Proiecte, email: tudor.stirbetiu@ccir.ro, telefon: 0374474379.