Publicat pe 24/07/2018

București, 23 iulie 2018: Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) a publicat pe website-ul oficial, www.ccir.ro, raportul Camerei de Comerț Internaționale (ICC) – „Business Action for Sustainable and Resilient Societies”. Raportul cuprinde studii de caz, măsuri și recomandări privind modul în care guvernele pot ajuta companiile să implementeze obiectivele dezvoltării durabile în strategiile lor.

ICC, singura organizație din sectorul privat cu statut de Observator ONU, este angajată în susținerea agendei 2030 a Organizației Națiunilor Unite privind Dezvoltare Durabilă. În acest context, ICC a lansat raportul “Business Action For Sustainable and Resilient Societies” pentru a ajuta la implementarea mai rapidă a soluțiilor pentru susținerea obiectivelor dezvoltării durabile a societății.

Printre obiectivele raportului se numără protejarea, refacerea și promovarea utilizării durabile a ecosistemelor terestre, gestionarea durabilă a pădurilor, combaterea deșertificării și stoparea degradării terenurilor, stoparea pierderii biodiversității, asigurarea disponibilității și gestionarea durabilă a apei și a sistemelor de canalizare pentru toți, dar și accesul tuturor la energie accesibilă ca preț, fiabilă, durabilă și modernă.

Rezultatele integrale ale raportului Global Trade:  „Business Action for Sustainable and Resilient Societies” sunt disponibile aici:
click

Background

Recent, ICC a lansat raportul “Business Action For Sustainable and Resilient Societies”, în cadrul evenimentului Sustainable Development Goals (SDGs) Business Forum care a avut loc la New York.

ICC încurajează sectorul privat să susțină obiectivele dezvoltării durabile prin acțiuni inovatoare, dar, în același timp, solicită guvernelor să ia măsuri prin implementarea politicilor pe termen lung, oferind un cadru adecvat și stimulente pentru ca întreprinderile să facă față provocărilor legate de dezvoltarea durabilă, pentru a deveni mai competitive, pentru a crea locuri de muncă și a promova o creștere economică sustenabilă.