Publicat pe 12/02/2020

București, 11 februarie 2020: Adunarea Generala a Membrilor Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR) s-a întrunit, astăzi 11 februarie, într-o ședință extraordinară, la sediul CCIR Business Center.

În cadrul ședinței a fost ales prin vot secret un nou membru de drept în Colegiul de Conducere al CCIR, din rândul camerelor de comerț și industrie județene. Ca urmare a alegerii unui nou Presedinte la CCI Dâmbovița, locul rămas vacant, la categoria membrii de drept, a fost supus votului.

 

În urma votului secret, dl. Dragoș Lucian Slăniceanu, Președintele Camerei de Comert și Industrie Ialomița a fost ales în această calitate. Conform prevederilor statutului CCIR, mandatul dlui. Dragoș Slăniceanu va corespunde perioadei ramase din mandatul predecesorului său.

Colegiul de Conducere al Camerei Naționale este compus din 27 de membri, aleși prin hotărârea Adunării Generale în condițiile art. 21 (10) din statutul Camerei Naționale.

Background:

Adunarea Generală are următoarea structură: membrii de drept, membrii asociați și membrii de onoare. Membrii de drept au drept de vot deliberativ, iar celelalte categorii de membri au drept de vot consultativ.

Camera Națională este organizație neguvernamentală, autonomă, nonprofit, de utilitate publică, cu personalitate juridică, ce reprezintă, sprijină și apără interesele generale ale comunității de afaceri din România, urmărind promovarea și dezvoltarea industriei, comerțului, serviciilor și agriculturii, în concordanță cu cerințele economiei de piață, fiind organizată și funcționând în temeiul Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România.