Publicat pe 03/02/2021

București, 3 februarie 2021: La 1 ianuarie 2020, Portugalia a preluat de la Germania Președinția Consiliului Uniunii Europene, pentru a patra oară, și va prezida până la 30 iunie 2021. În această perioadă, va conduce reuniunile la toate nivelurile în Consiliul Uniunii Europene, contribuind, astfel, la asigurarea continuității lucrărilor UE în cadrul Consiliului.

 

Conform Tratatului de la Lisabona din 2009, statele membre care dețin președinția lucrează împreună îndeaproape în grupuri de trei, denumite „triouri”. Trioul actual este alcătuit din președințiile germană (iulie-decembrie 2020), portugheză (ianuarie-iunie 2021) și slovenă (iulie-decembrie 2021). Agenda comună a trioului a fost marcată de criza provocată de pandemia de Covid-19, context în care cele trei state și-au propus să identifice soluții pentru consecințele economice, sanitare și sociale ale crizei care, în cele din urmă, să contribuie la sporirea rezilienței Uniunii Europene.

 

Președinția portugheză a Consiliului UE, pentru următoarele luni, se va desfășura sub deviza „Vremea rezultatelor: o redresare echitabilă, verde și digitală”. Astfel, în contextul actual, la aproximativ un an după declanșarea pandemiei de Covid-19 și urmare a lansării în 2020 a celui mai ambițios plan de relansare economică dedicat statelor membre UE, președinția portugheză se va axa pe depășirea consecințelor economice și sociale ale pandemiei și redresarea economică, care va conduce UE pe drumul ieșirii din criză. În acest sens, se va urmări implementarea noului Cadru Financiar Multianual 2021-2027, a planului european pentru redresare – Next Generation EU – și implicit a Mecanismului de Redresare Economică, în vederea asigurării unei redresări economice durabile și reziliente a statelor membre UE, în conformitate cu obiectivele europene în materie de climă și digitalizare. Potrivit președinției portugheze, demersurile care vor asigura tranziția verde și transformarea digitală vor urmări atât protejarea competitivității economice, cât și consecințele sociale ale acestui proces pentru fiecare stat membru.

De asemenea, președinția portugheză la Consiliul UE intenționează să acorde prioritate implementării Pactului Ecologic European în vederea asigurării unei redresări economice durabile și să promoveze aprobarea primului Act Legislativ European Privind Clima. Totodată, va sprijini crearea unei Uniuni Europene a Sănătății, care va consolida capacitatea UE de a răspunde la crizele de sănătate publică.

Principalele priorități asumate de Președinția Portugaliei la Consiliul Uniunii Europene

Prioritățile președinției portugheze au fost elaborate în conformitate cu sloganul: „Vremea rezultatelor: o redresare echitabilă, verde și digitală”, având ca principal scop consolidarea rezilienței Europei și a încrederii cetățenilor săi în modelul social european, promovând o Uniune bazată pe valori comune de solidaritate, convergență și coeziune.

Cele trei priorități majore ale președinției portugheze sunt: (1) promovarea redresării Europei, cu accent pe climă și domeniul digital; (2) implementarea Pilonului social al Uniunii Europene ca element cheie pentru asigurarea unui climat corect și incluziv și a unei tranziții digitale și (3) consolidarea autonomiei strategice a Europei.

Aceste priorități se axează pe cinci domenii principale, care sunt în concordanță cu obiectivele agendei strategice a UE:

 1. Europa rezilientă: promovarea redresării, coeziunii și valorilor Europei;
 2. Europa socială: promovarea încrederii în modelul social european (îmbunătățirea abilităților forței de muncă pentru a se conforma provocărilor tranziției către digitalizare);
 3. Europa verde: promovarea Uniunii Europene ca lider în acțiunile climatice;
 4. Europa digitală: accelerarea unei tranziții digitale echitabile și favorabile incluziunii;
 5. Europa globală: reafirmarea rolului UE în lume, cu garantarea faptului că acesta se va baza pe deschidere și multilateralism.

Teme prioritare pentru Camera de Comerț și Industrie a României

Ținând cont de situația actuală social-economică la nivel european și de prioritățile asumate de Președinția Portugaliei a Consiliului Uniunii Europene, Camerea de Comerț și Industrie a României va urmări cu interes următoarele teme și dosare prioritare pentru consolidarea economică a Uniunii Europene, cu impact direct asupra mediului de afaceri:

 • Implementarea bugetului UE și a planului european pentru redresare – Next Generation EU, în vederea asigurării unei redresări economice durabile și reziliente a tuturor statelor membre UE, inclusiv a României;
 • Implementarea adecvată a prevederilor noului Acord comercial și de cooperare între Regatul Unit și Uniunea Europeană;
 • Consolidarea dialogului cu Statele Unite, partener strategic în toate domeniile, în vederea exploatării întregului potențial al relațiilor transatlantice;
 • Promovarea multilateralismului eficient și poziționarea geopolitică a Uniunii Europene ca actor global, în vederea consolidării unui sistem de comerț internațional deschis, bazat pe reguli;
 • Apărarea autonomiei Europei prin implementarea unei strategii industriale dinamice, care promovează lanțurile valorice europene și acordă atenție consolidării IMM-urilor și a sectoarelor cele mai afectate de criză;
 • Diversificarea producției europene, a furnizorilor externi ai UE și a lanțurilor globale de aprovizionare, pentru a reduce dependența externă de bunuri și tehnologii critice și pentru a îmbunătăți securitatea alimentară;
 • Facilitarea și finanțarea tranziției către o economie competitivă, neutră din punct de vedere al emisiilor de carbon și promovarea dezvoltării durabile, a economiei circulare, precum și a inovării și a securității aprovizionării cu energie;
 • Accelerarea tranziției digitale cu scopul relansării economiei și promovarea leadership-ului european în inovația economia digitală.

 

Referințe:

Președinția Consiliului UE. O președinție asigurată prin rotație: https://www.consilium.europa.eu/ro/council-eu/presidency-council-eu/

Programul și prioritățile președinției portugheze a Consiliului UE: https://www.2021portugal.eu/en/programme/priorities/

Evenimentele organizate de Președinția Portugaliei la Consiliul UE pot fi consultate aici: https://www.2021portugal.eu/en/events/?page=2