Publicat pe 12/09/2023

București, 12 septembrie 2023: Colegiul de conducere al Camerei de Comerț și Industrie a României (CCIR), întrunit în ședința din ziua de 12 septembrie a.c., a stabilit prin vot preşedintele, precum şi componența Colegiului Curţii de Arbitraj Comercial Internaţional. La propunerea președintelui CCIR, dl. Mihai Daraban, Colegiul de Conducere al CCIR a aprobat cu unanimitate de voturi reînnoirea mandatului dlui. Ștefan Deaconu, ca președinte al Curții de Arbitraj Comercial Internațional.

În ceea ce privește Colegiul Curții de Arbitraj Comercial Internațional, aceasta va fi format din dl. Bazil Oglindă – vicepreședinte, Claudiu Constantin Dinu – membru, Sorina Olaru – membru, Cosmin Cristian Vasile – membru, Florian Nițu – membru și Cornel Popa – membru.

“Mă onorează și mă obligă totodată propunerea președintelui CCIR, dl. Mihai Daraban, de a conduce, ca președinte, pentru un nou mandat, Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional. Totodată, îmi exprim deplina satisfacție vis-a-vis de realegerea membrilor Colegiului, o echipă în care am încredere deplină și care a dat rezultate foarte bune de-a lungul timpului. Consider că pentru a fi un arbitru bun trebuie să cunoști foarte bine legislația, să ai răbdarea necesară pentru a asculta părțile implicate, o mare capacitate pentru analiza unui volum impresionant de documente și, nu în ultimul rând, să ai o bună reputație. Toate aceste criterii sunt îndeplinite de această echipă cu care voi continua să lucrez în următorii cinci ani pe care Colegiul CCIR ni i-a încredințat astăzi”, a declarat dl. Ștefan Deaconu.

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă CCIR este cea mai veche instituţie de arbitraj comercial din România, fiind înfiinţată în anul 1953.

Rolul organizației este de a consacra arbitrajul comercial în rândul oamenilor de afaceri români și străini, ca fiind o modalitate alternativă actuală, eficientă și adecvată pentru soluționarea disputelor și promovarea noilor tendințe în domeniu. Promovarea unui model de arbitraj modern și adaptarea serviciilor de arbitraj la cerinţele pieţei, prin atragerea continuă de arbitri specializaţi pe diferitele domenii de dezvoltare ale mediului economic reprezintă un deziderat asumat de către Colegiul Curții.