ACREDITAREA ZIARIŞTILOR

Acreditarea la Camera Naţională (CCIR) poate fi permanentă sau provizorie.

 • Acreditarea permanentă se reactualizează la începutul fiecărui an.
 • Acreditarea provizorie se acordă în cazul unor evenimente speciale ce au loc la sediul CCIR

ACREDITĂRI PERMANENTE

Pentru obţinerea unei acreditări permanente, instituţia de presă solicitantă din România va prezenta următoarele documente:

 • Formularul de acreditare
 • Copie după cartea de identitate
 • Copie după legitimaţia de presă

În cazul în care încetează contractul de muncă dintre ziaristul acreditat la CCIR şi instituţia de presă care a solicitat acreditarea, aceasta are obligaţia să anunţe, în scris, Departamentul Analiză, Politici și Afaceri Publice, Biroul Comunicare Publică.

ACREDITĂRI PROVIZORII

Pentru obţinerea unei acreditări provizorii, instituţia de presă solicitantă se va adresa în scris Departamentul Analiză, Politici și Afaceri Publice, Biroul Comunicare Publică, cu 24 de ore înainte de evenimentul la care se doreşte acreditarea. Cererea scrisă poate fi prezentată personal de ziarist, chiar în ziua respectivă, în momentul solicitării accesului în instituţia CCIR.

Acreditarea provizorie este valabilă numai pentru ziua sau perioada în care se desfăşoară acţiunea ce se doreşte a fi mediatizată.

DREPTURI ŞI ÎNDATORIRI ALE ZIARIŞTILOR ACREDITAŢI 

Ziariştii acreditaţi:

 • au obligaţia să se alinieze normelor deontologice din domeniu (a se vedea normele Clubului Român de Presă);
 • se obligă să participe la conferinţele şi evenimentele organizate de CCIR, pe baza unei invitaţii;
 • pot solicita organizarea unor întâlniri, dezbateri şi conferinţe de presă cu persoanele din conducerea instituţiei, la Departamentul Analiză, Politici și Afaceri Publice, Biroul Comunicare Publică.

REFUZAREA ŞI ANULAREA ACREDITĂRII 

Biroul Relaţii Publice are dreptul  să refuze acreditarea jurnalistului sau să anuleze acreditarea acestuia dacă:

 • jurnalistul acreditat a fost concediat de instituţia media care a solicitat acreditarea acestuia;
 • instituţia media şi-a sistat activitatea;
 • documentele prezentate pentru acreditare conţin date care nu corespund realităţii;
 • jurnalistul acreditat nu şi-a făcut îndatorirea de a publica relatarea asupra desfășurării evenimentelor la care a luat parte.

Refuzul acordării sau anularea acreditării jurnalistului, cu argumentele de rigoare, sunt comunicate în scris de către Departamentul Analiză, Politici și Afaceri Publice, Biroul Comunicare Publică.

OBLIGAŢIILE BIROULUI RELAŢII PUBLICE AL CCIR

Iată care sunt atribuţiile Biroul Comunicare Publică vizavi de acreditarea şi informarea jurnaliştilor:

 • Biroul Comunicare Publică participă la acreditarea jurnaliştilor pe lângă CCIR şi informează în prealabil, despre data, ora şi locul desfăşurării şedinţelor şi manifestărilor organizate de CCIR;
 • Acordă asistenţă în organizarea întâlnirilor şi dezbaterilor;
 • Organizează briefinguri, conferinţe de presă, întâlniri în legătură cu  activitatea CCIR şi a Sistemului Cameral din România;
 • Elaborează şi expediază comunicate de presă, informări de presă, diverse materiale

DISPOZIŢII FINALE

Acreditarea jurnaliştilor se efectuează în scopul asigurării transparenţei activităţii Camerei Naţionale (CCIR) şi creării condiţiilor optime pentru desfăşurarea activităţii profesionale a jurnaliştilor ce reflectă activitatea CCIR.

Acreditarea de presă va asigura accesul atât la evenimentele CCIR, precum şi accesul prioritar la comunicatele de presă sau informaţiile făcute publice de către CCIR.

Acreditarea de presă este valabilă un an şi nu este nevoie să fie reînnoită, ci doar actualizate datele de contact, dacă este cazul, sau se solicită acest lucru de către CCIR.

Dacă organizarea nu pune la dispoziţie ecusoane, atunci jurnaliştii acreditaţi au accesul asigurat pe baza legitimaţiei de presă şi a listei de jurnalişti acreditaţi.

Materialele de presă se vor ridica personal pe baza legitimaţiei de presă sau a unui act de indentitate, la centrul de presă mobil organizat la fiecare eveniment.

CUM PUTEŢI PARTICIPA LA EVENIMENTELE ORGANIZATE DE CCIR

Pentru a participa la un eveniment, vă rugăm să descărcaţi şi să completaţi formularul de înscriere de mai jos şi să îl expediaţi, semnat şi ştampilat, pe adresa ioana.oprea@ccir.ro sau la numărul de fax: 021 319 01 56.

Descărcaţi formularul de acreditare pentru presă în format pdf.

Returnarea formularului completat este echivalentul cererii de acreditare. După analizarea cererii de către personalul CCIR veţi primi confirmarea acreditării de presă în format electronic, sau dacă cererea v-a fost refuzată, o notificare: „Cererea dumneavoastră a fost refuzată”.

Vă mulţumim pentru interesul manifestat şi vă stăm la dispoziţie pentru orice detalii suplimentare va vor fi necesare.