PROCEDURĂ DE ACREDITARE

Camera de Comerț și Industrie a României acordă reprezentanților instituțiilor de presă centrale și locale acreditări temporare, cu valabilitate exclusivă pe eveniment;

Acreditarea provizorie este valabilă numai pentru ziua sau perioada în care se desfășoară acțiunea ce urmează a fi mediatizată.

Jurnaliștii interesați să participe la evenimentele organizate de CCIR pot descărca formularul de acreditare disponibil mai jos:
Formular de acreditare

În urma transmiterii formularului de acreditare completat și ștampilat, Biroul Comunicare Publică va confirma via e-mail participarea jurnaliștilor la eveniment. Acreditarea junaliștilor la eveniment este considerată valabilă numai după primirea confirmării din partea Biroului de Comunicare Publică.

În cazul în care nu se pun la dispoziția jurnaliștilor ecusoane dedicate evenimentului, aceștia au obligația să prezinte legitimația de presă.

Notă: Vă informăm că datele solicitate sunt prelucrate în conformitate cu prevederile art. 18 din Legea nr. 544 din 2001 privind liberul acces la informațiile de interes public, cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2016/679.

Contact: