sigla
Consultare publică a Ministerului Dezvoltării Regionale şi Administraţiei Publice privind proiectul de Strategie de Dezvoltare Teritorială a României 

Camera de Comerţ şi Industrie a României vă face cunoscută lansarea în dezbatere publică a proiectului de Strategie de Dezvoltare Teritorială a României (SDTR).Strategia de Dezvoltare Teritorială a României este documentul programatic pe termen lung prin care sunt stabilite liniile directoare de dezvoltare teritorială a României şi direcţiile de implementare pentru o perioadă de timp de peste 20 de ani, la scară regională, interregională, naţională, cu integrarea aspectelor relevante la nivel transfrontalier şi transnaţional. Găsiţi varianta integrală a proiectului de act normativ aici, alături de Documentul pentru sprijinirea procesului de analiză şi Schema de prezentare a SDTR.Vă invităm să transmiteţi propunerile dumneavoastră către Marian Fusea, Consilier, Biroul Analiză şi Politici, tel.: 0374474382, e-mail: marian.fusea@ccir.ro. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este miercuri, 25 martie a.c.

siglaConsultare publică a Autorităţii Naţionale pentru Reglementarea şi Monitorizarea Achiziţiilor Publice privind Legea de transpunere a Directivei 2014/24/UE privind achiziţiile publiceCamera de Comerţ şi Industrie a României vă face cunoscută lansarea în dezbatere publică a proiectului de lege de transpunere a Directivei 2014/24/UE a Parlamentului European şi a Consiliului din 26 februarie 2014 privind achiziţiile publice şi de abrogare a Directivei 2004/18/CE.Găsiţi varianta integrală a proiectului de act normativ aici.Vă invităm să transmiteţi propunerile dumneavoastră către Marian Fusea, Consilier, Biroul Analiză şi Politici, tel.: 0374474382, e-mail: marian.fusea@ccir.ro. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este luni, 9 martie a.c.
siglaConsultare publică a Ministerului Agriculturii şi Dezvoltării Rurale privind stabilirea măsurilor cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală şi de la bugetul de stat prin PNDR 2014-2020Camera de Comerţ şi Industrie a României vă face cunoscută lansarea în dezbatere publică a Hotărârii privind stabilirea cadrului general de implementare a măsurilor de cofinanţate din Fondul European Agricol pentru Dezvoltarea Rurală şi de la bugetul de stat prin Programul Naţional de Dezvoltare Rurală 2014-2020Găsiţi varianta integrală a proiectului de act normativ pe website-ul MADR, la adresa: http://www.madr.ro/ro/proiecte-de-acte-normative.html.Pentru mai multe detalii, persoana de contact din cadrul CCIR este Adrian Marica, Analist Informaţii, Biroul Analiză şi Politici, tel.: 0374474381, e-mail: adrian.marica@ccir.ro. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este luni, 9 martie a.c.
siglaConsultare publică a Ministerului Transporturilor privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” S.A.Camera de Comerţ şi Industrie a României vă face cunoscută lansarea în dezbatere publică a Hotărârii privind aprobarea bugetului de venituri şi cheltuieli pe anul 2015 al Societăţii Naţionale „Aeroportul Internaţional Mihail Kogălniceanu – Constanţa” S.A., aflată în subordinea Ministerului Transporturilor.Găsiţi varianta integrală a proiectului de act normativ pe website-ul Ministerului Transporturilor, la adresa: http://www.mt.ro/web14/transparenta-decizionala/consultare-publica/acte-normative-in-avizare/751-proiectul-de-hotarare-privind-aprobarea-bugetului-de-venituri-si-cheltuieli-pe-anul-2015-al-societatii-nationale-aeroportul-international-mihail-kogalniceanu-constanta-s-a-aflata-sub-autoritatea-ministerului-transporturilor.Pentru mai multe detalii, persoana de contact din cadrul CCIR este Marian Fusea, Consilier, Biroul Analiză şi Politici, tel.: 0374474382, e-mail: marian.fusea@ccir.ro. Termenul limită pentru transmiterea propunerilor este luni, 9 martie a.c.