banner CACI ro

Istoric

Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României este cea mai veche instituţie de arbitraj comercial din România, fiind înfiinţată în anul 1953 şi având o activitate de peste 60 de ani.

În tot acest timp, Curtea de arbitraj şi-a format şi menţinut o foarte bună reputaţie prin arbitrii pe care i-a avut şi îi are şi prin calitatea hotărârilor arbitrale date. Astfel, principalele elemente de consolidare a credibilităţii acestei instituţii sunt date de:

 1. calitatea hotărârilor arbitrale;
 2. buna reputaţie profesională a arbitrilor (atât arbitrii români, cât şi arbitrii străini);
 3. stabilitatea instituţională a Curții pentru că în domeniul arbitrajului comercial părţile au nevoie să ştie că dacă înscriu o clauză arbitrală în contract, peste câţiva ani când vor apela la serviciile Curții, aceasta este funcţională, şi nu doar la momentul soluţionării litigiului, ci şi la momentul punerii în executare a sentinţei arbitrale.

 

Organizare

În conformitate cu Legea nr. 335 din 3 decembrie 2007, Curtea de arbitraj a fost reorganizată ca o instituție de arbitraj permanent pe lângă Camera de Comerț și Industrie România, care administrează atât arbitraje interne cât și internaționale.

Curtea are o listă de arbitri ce cuprinde 98 de profesioniști cu experiență si înaltă reputație profesionala, atât în mediul juridic, cât și în mediul academic. Lista de arbitri se actualizează cu regularitate o dată pe an.

Curtea își desfășoară activitatea conform propriului Codex Arbitral si este condusă de un Colegiu de conducere având ca președinte pe dl. prof. univ. dr. Ștefan DEACONU si ca vice-președinte pe dl. conf. dr. Bazil OGLINDA. Ceilalți membri ai Colegiului de conducere sunt: av. conf. univ. dr. Claudiu DINU, av. Florian NIȚU, av. Sorina OLARU, av. Cornel POPA și av. Cosmin VASILE.

 

Servicii

În conformitate cu Regulamentul privind organizarea și funcționarea Curții de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României, Curtea oferă următoarele servicii:

 • arbitraj comercial intern și internațional;
 • asistență juridică și sprijin în legătură cu procedura de arbitraj, în general;
 • analize legislative în domeniul arbitrajului;
 • gestionarea relației de cooperare dintre comisiile de arbitraj în cadrul sistemului Camerelor de Comerț și Industrie din România.

 

Arbitrajul realizat de către Curtea de Arbitraj Comercial Internaţional de pe lângă Camera de Comerţ şi Industrie a României   

Conform Regulilor sale, Curtea soluționează, în conformitate cu convenția arbitrală încheiată între părți, în drept sau în echitate, litigii comerciale interne și internaționale.

In cadrul soluționării prin arbitraj a litigiilor, părțile beneficiază de:

 • un secretariat permanent, alcătuit din consilieri juridici specializați și personal administrativ;
 • un serviciu dedicat pentru administrarea arbitrajelor ad-hoc;
 • Regulile de procedură arbitrală în limba engleză și limba română și asistența la fața locului, în ceea ce privește utilizarea și punerea în aplicare a acestora;
 • o listă dinamică cu arbitri de renume, români și străini;
 • săli pentru desfășurarea ședințelor arbitrale, situate in centrul Bucureștiului.

 

Curtea de arbitraj soluționează litigii comerciale în toate sectoarele economice: de la infrastructură, construcții, finanțare de proiecte, contracte comerciale, distribuție sau leasing de echipamente, pana la servicii bancare și piețe de capital, asigurări, achiziții publice,  energie, petrol și gaze naturale.

In ultimii 10 ani, de când România este stat membru al Uniunii Europene, Curtea de arbitraj a soluționat peste 3.000 de litigii comerciale, din care un număr de peste 700 au fost litigii internaționale.

 

Taxele arbitrale

Taxele de arbitraj sunt exprimate procentual, regresiv, pe tranşe, la valoarea obiectului litigiului, potrivit Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale ce se regăsesc pe site-ul Curții.