1. Consultarea membrilor Sistemului Cameral pe proiectul Ghidului Solicitantului pentru Apelul de proiecte 2.1.B – „Incubatoare de afaceri”.

Ministerul Dezvoltării Regionale, Administraţiei Publice şi Fondurilor Europene (MDRAPFE), prin Autoritatea de Management a Programului Operaţional Regional 2014-2020, a lansat în consultare publică, în perioada 22 februarie – 21 martie 2017, Ghidul Solicitantului – pentru Apelul de proiecte 2.1.B – Incubatoare de afaceri.

Urmare demersurilor CCIR, Camerele de Comerţ şi Industrie (CCI) sunt incluse în categoria fondatorilor / administratorilor de incubatoare de afaceri, potrivit Legii 102/2016. În consecinţă, CCI sunt incluse în categoria solicitanţilor şi a partenerilor eligibili în ghidul menţionat.

Observaţiile şi sugestiile de completare a Ghidului sunt aşteptate pe adresele de e-mail dsppj@ccir.ro în vederea înaintării unui punct de vedere unitar al Sistemului Cameral către MDRAPFE.

 

  1. Consultarea membrilor Sistemului Cameral, în perioada 22 februarie – 3 martie 2017, pe versiunea finală a proiectului Hotărârii de Guvern privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.10/2017 pentru stimularea înfiinţării de noi IMM-uri în cadrul „Programului Start-up Nation – România”

Urmare demersurilor CCIR, Camerele de Comerţ şi Industrie sunt incluse în versiunea finală a HG, supusă consultării publice, în categoria furnizorilor de consultanţă pentru întocmirea documentaţiei necesare obţinerii finanţării şi implementării proiectelor în cadrul programului amintit.

Observaţiile şi sugestiile de completare a HG sunt aşteptate pe adresele de e-mail dsppj@ccir.ro în vederea înaintării unui punct de vedere unitar al Sistemului Cameral către Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerţ şi Antreprenoriat.