Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) este instituţia ce reprezintă oamenii de afaceri români de peste 150 de ani, în cadrul a multiple sisteme politice şi economice.

Vectori nemijlociți ai economiei libere, de piaţă, Camerele de Comerţ şi Industrie din România au contribuit activ la dezvoltarea afacerilor şi, implicit, la dezvoltarea Statului român.

Caracterul de reprezentativitate a Sistemului Cameral din România – organizația mediului de afaceri cu cea mai extinsă rețea la nivel naţional, alături de prerogativele sale în sfera dezvoltării mediului de afaceri din România asigură premisele necesare pentru integrarea distincției Meritul Comercial în portofoliul de competențe recunoscute al Camerei de Comerț şi Industrie din România.

Încă de la înființarea primelor Camere de Comerț în anul 1864 – prin semnarea Decretului Domnesc nr. 1363 de către Domnitorul Alexandru Ioan Cuza, activitatea Camerelor de Comerț a fost corelată cu realitățile economice, oferind comercianților servicii în sfera învățământului comercial și industrial și a relațiilor internaționale. Camerele de Comerț au contribuit la liberalizarea comerțului, modernizarea transporturilor și a comunicațiilor și la extinderea și consolidarea pieței interne.

Acordarea distincției Meritul Comercial este un demers care trebuie să contribuie la stimularea competitivității mediului economic și de afaceri, Camera de Comerț și Industrie a României, exponent al economiei de piață, având oportunitatea de a-și consolida poziția și misiunea instituțională, atât în relația cu comunitatea de afaceri, dar și la nivelul autorităților publice centrale.