Sistemul Camerelor de Comerţ şi Industrie din România este reglementat, în prezent, prin Legea nr. 335/2007 privind camerele de comerţ din România, așa cum este completată de Legea nr. 39/2011. Organizarea actuală, similară cu cea din anul 1925, când exista câte o Cameră de Comerţ în fiecare reşedinţă de judeţ, asigură o legătură strânsă între structura de reprezentare camerală și oamenii de afaceri, prin furnizarea de servicii performante, conectate la nevoile acestora.

Acordarea distincției Meritul Comercial, în baza dispozițiilor  alin. (1) al art. 24, alin. (1) și lit. k) a alin. (2) ale art. 28 ale Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerț din România, actualizată, și ale punctului 39 al art. 16 și punctelor 22 al art. 32 și, respectiv, 35 al art. 28 ale Statutului Camerei Naționale, se încadrează în firescul unor activități camerale precum înregistrarea companiilor la Camere (afiliere, baze de date), reprezentarea afacerilor în dialogul cu factorii de decizie, pe plan naţional şi internaţional şi recunoaşterea performanţei în afaceri, prin organizarea Topurilor de Firme.