Una dintre cele mai mari provocări ale zilelor noastre o reprezintă menținerea competitivității economice, iar eforturile CCIR vizează, în principal, susținerea întreprinderilor, de toate dimensiunile și din toate sectoarele, prin oferirea de oportunități și informații, acces la idei noi și inovare, expertiză și suport.

Ţinând cont de contextul global şi regional, de statutul României de ţară membră în structurile europene şi euroatlantice, dar şi de noile tehnologii care potenţează sfera tradiţională de servicii camerale, Camera de Comerţ şi Industrie a României acționează în vederea consolidării dezvoltării durabile a României, prin creşterea capacităţii mediului economic de a face faţă provocărilor prezente şi viitoare.

Astfel, prin statutul conferit de legislaţia în vigoare, Camera de Comerţ şi Industrie a României elaborează politici economice în urma consultării cu mediul de afaceri și inițiază proiecte menite să stimuleze atragerea investiţiilor străine, un aspect esenţial în vederea dezvoltării viitoare a României.