În scopul îmbunătățirii calității serviciilor furnizate membrilor, clienților și mediului de afaceri, din anul 2006 Camera de Comerţ şi Industrie a României a implementat și certificat un sistem de management al calității în conformitate cu standardul ISO 9001, certificare acordată de organismul de certificare TUV THURINGEN prin intermediul reprezentantului său în România, TUV KARPAT.

Pentru îndeplinirea misiunii organizaţiei noastre, a fost definit ca obiectiv strategic consolidarea vizibilității Camerelor de Comerț din România, prin demersuri privind asigurarea predictibilității fiscale și legislative la nivel național și facilitarea accesului companiilor românești pe piețele internaționale. În susţinerea  acestui obiectiv strategic, am stabilit și implementat o politică de îmbunătăţire continuă a calităţii serviciilor oferite membrilor, clienților și mediului de afaceri.

Camera de Comerţ şi Industrie a României este permanent procupată de conformarea sistemului de management al calității cu reglementările și standardele aplicabile precum și cu cerințele părților interesate. În acest sens, în corelare cu obiectivul strategic şi principiile managementului calităţii, ne îmbunătăţim în permanenţă fluxurile operaționale interne având ca obiectiv principal creșterea satisfacției clienților şi mediului de afaceri în ceea ce priveşte serviciile oferite.

În vederea implementării politicii referitoare la calitate, ne angajăm să asigurăm:

  • implementarea, certificarea, menţinerea şi îmbunătăţirea continuă a Sistemului de Management al Calităţii în conformitate cu standardul SR EN ISO 9001:2015 – Sisteme de Management al Calităţii precum şi resursele aferente;
  • îndeplinirea cerinţelor tuturor părţilor interesate (membri, clienţi, mediul de afaceri, salariaţi, autorităţi);
  • comunicarea politicii referitoare la calitate tuturor părţilor interesate.