1. Implementarea Acordului de retragere al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

Procesul de retragere al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (UK) din Uniunea Europeană (Brexit) a fost finalizat la 31 ianuarie 2020. Pe cale de consecință, Acordul de retragere ratificat de ambele părți a intrat în vigoare la 1 februarie 2020 și prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020, pe parcursul căreia Regatul Unit:

  • va respecta, în continuare, acquis-ul european, inclusiv politica comercială a UE
  • nu mai participă la mecanismul decizional și nu mai este reprezentat în instituțiile UE, dar își păstrează toate drepturile și obligațiile ce revin unui stat membru.

Acordul de retragere prevede și o perioadă de grație (30 iunie 2021), pe parcursul căreia cetățenii europeni din Regatul Unit și cetățenii britanici din UE pot să își păstreze drepturile prevăzute în Acordul de retragere, cu condiția să se fi aflat pe teritoriul Regatului Unit, respectiv pe teritoriul unui stat membrul UE la data de 31 decembrie 2020.

  1. Negocierile privind viitorul parteneriat Uniunea Europeană – Regatul Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord

La 2 martie 2020, au debutat negocierile privind viitorul parteneriat dintre UK și UE. În prezent, procesul de negociere privind viitorul parteneriat Uniunea Europeană – Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord este în curs de desfășurare.

Informații de actualitate cu privire la negocierea viitorului parteneriat UK-UE pot fi consultate prin accesarea acestui link: https://ec.europa.eu/info/european-union-and-united-kingdom-forging-new-partnership_en

  1. Măsuri de pregătire pentru schimbările inevitabile generate de finalizarea perioadei de tranziție

Indiferent de rezultatul negocierilor în curs, efectele retragerii Regatului Unit din Uniunea Europeană se vor resimți în rândul cetățenilor/mediului de afaceri începând cu 1 ianuarie 2021. Astfel, în paralel cu procesul de negociere, se desfășoară un amplu proces de pregătire la nivelul UE, în vederea gestionării adecvate a finalizării perioadei de tranziție. Administrațiile publice, întreprinderile, cetățenii și părțile interesate de ambele părți vor trebui să fie pregătiți corespunzător pentru aceste evoluții.

Pentru o documentare temeinică pe acest subiect, vă recomandăm să consultați sursele de informare de mai jos: