Principalele prevederi ale Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord pentru mediul de afaceri

Acordul comercial și de cooperare dintre Uniunea Europeană și Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord, încheiat în data de 24 decembrie 2020, după 9 runde de negocieri, se aplică de la 1 ianuarie 2021, cu titlu provizoriu, cu scopul de a asigura continuarea cooperării în domenii de interes reciproc. Acordul stabilește regimuri preferențiale în domenii precum comerțul cu mărfuri și servicii, comerțul digital, proprietatea intelectuală, achizițiile publice, aviația și transportul rutier, energia, pescuitul, coordonarea securității sociale, aplicarea legii și cooperarea judiciară în materie penală, cooperarea tematică și participarea la programele Uniunii.

Câteva domenii importante însă nu sunt acoperite de acord, respectiv: politica externă, cooperarea în materie de securitate externă și de apărare, serviciile financiare și recunoașterea reciprocă a standardelor sanitare și de siguranță pentru exportul alimentelor de origine animală, ceea ce înseamnă că vor exista controale intruzive și costisitoare pentru produsele care intră din UK pe piața unică a UE și invers.

Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit prevede printre cele mai ambițioase angajamente în vederea liberalizării accesului pe piață al bunurilor care au fost incluse vreodată într-un acord de liber schimb al UE, inclusiv tarife zero și contingente zero pentru toate mărfurile încă din prima zi, precum și norme moderne pentru evitarea anumitor bariere în calea comerțului bilateral. Întrucât de la 1 ianuarie 2021, Regatul Unit nu mai face parte din piața unică și uniunea vamală a UE, nu va mai beneficia de libera circulație a mărfurilor, motiv pentru care întreprinderile se se vor confrunta cu noi bariere în calea comerțului.

Astfel, vor exista controale suplimentare la frontiere, cum ar fi cele de siguranță, precum și declarații vamale de import și/sau de export, iar firmele care efectuează transporturi de mărfuri către și dinspre UK vor trebui să fie pregătite. Firmele care exportă între cele două zone vor trebui să prezinte certificate de origine și să se supună regulilor de origine specifice produselor exportate.

Acest lucru nu este valabil în cazul comerțului cu mărfuri dintre UE și Irlanda de Nord, pentru care se va aplica Protocolul privind Irlanda și Irlanda de Nord inclus în Acordul de retragere.

Astfel, începând cu 1 ianuarie, exportatorul/agentul trebuie să dețină:

 • Număr EORI corect/ valid (UK EORI/ EU EORI)
 • Certificatului sanitar veterinar pentru export și cunoașterea punctelor de control la frontieră (BCP/ SIVEP)
 • Cunoașterea regulilor Incoterms
 • Cunoașterea sistemelor utilizate
 • Pregătirea documentației de însoțire a exportului
 • Buna pregătirea a transportatorului
 • Pentru procedura de tranzit să cunoască biroul de tranzit pe care intenționează să îl folosească.

Importatorul/agentul trebuie să dețină:

 • Număr EORI corect/ valid (UK EORI/ EU EORI)
 • Document sanitar-veterinar comun de intrare pentru produse și animale (UE) – TRACES NT/ Înregistrare în sistemul UK IPAFFS (UK)
 • Cunoașterea regulilor Incoterms
 • Cunoașterea sistemelor utilizate
 • Pre-depunerea declarației de import sau a procesului de tranzit – Biroul de tranzit și Biroul de destinație (EU)/Transmitere declarație simplificată către sistemul CHIEF și a declarației suplimentare (UK).

Transportatorul devine o componentă și mai importantă a procesului logistic. În relația UE-UK, transportatorii (atât companiile, cât și șoferii) trebuie să își însușească noile proceduri vamale și sa cunoască foarte bine sistemele cu care vor interacționa:

 • EU Import Control System – declarațiile sumare de intrare în UE
 • S&S GB (Safety and Security) – declarațiile sumare de intrare în UK
 • Goods Vehicle Movement Service – obținere Kent Acces Permit
 • Lista documentelor/ informațiilor necesare pentru procedurile vamale (declarații import/ export, documente de însoțire a exportului, documente de însoțire a tranzitului, plic logistic, MRN, certificate sanitar veterinare etc) și corecta lor utilizare
 • Procedurile/ informările pe parcursul traversării canalului.

După data de 1 ianuarie 2021 pentru prestările transfrontaliere de servicii între Romania și Regatul Unit, regimul TVA se stabilește în funcție de tipul serviciului, calitatea de persoană impozabilă a beneficiarului și locul în care se prestează efectiv serviciul. În funcție de locul prestării serviciilor există următoarele variante:

 • dacă locul prestării serviciilor este situat în România (sau într-un stat membru), prestarea serviciilor va fi supusă TVA în acel stat membru pe baza condițiilor prevăzute în Directiva TVA;
 • dacă locul prestării serviciilor este situat în UK prestarea de servicii nu va fi supusă TVA în UE și va fi considerată ca având loc în afara UE;
 • prestarea de servicii de către persoane impozabile din România (UE) către persoane fizice din UK va fi impozabilă din punct de vedere al TVA în statul membru în care este stabilit prestatorul (în România/ UE).

În cadrul Acordului nu va mai exista recunoașterea automată a calificărilor profesionale, de exemplu cele ale medicilor, asistenților medicali sau arhitecților.

Acordul comercial și de cooperare UE-Regatul Unit, poate fi consultat prin accesarea acestui link.

 

Acordul de retragere Implementarea Acordului de retragere al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord din Uniunea Europeană

Procesul de retragere al Regatului Unit al Marii Britanii și al Irlandei de Nord (UK) din Uniunea Europeană (Brexit) a fost finalizat la 31 ianuarie 2020, iar Acordul de retragere  a intrat în vigoare la 1 februarie 2020 prevede o perioadă de tranziție până la 31 decembrie 2020, pe parcursul căreia Regatul Unit:

 • va respecta, în continuare, acquis-ul european, inclusiv politica comercială a UE
 • nu mai participă la mecanismul decizional și nu mai este reprezentat în instituțiile UE, dar își păstrează toate drepturile și obligațiile ce revin unui stat membru.

Acordul de retragere prevede și o perioadă de grație (30 iunie 2021), pe parcursul căreia cetățenii europeni din Regatul Unit și cetățenii britanici din UE pot să își păstreze drepturile prevăzute în Acordul de retragere, cu condiția să se fi aflat pe teritoriul Regatului Unit, respectiv pe teritoriul unui stat membrul UE la data de 31 decembrie 2020.

Pentru o documentare temeinică pe acest subiect, vă recomandăm să consultați sursele de informare de mai jos: