Loading Events

« All Events

  • This event has passed.

MANAGEMENTUL PLĂȚILOR ÎN AFACERILE INTERNAȚIONALE

7 septembrie, 2020 - 8 septembrie, 2020

Pentru a reuşi într-o piaţă globală, cu atât mai mult în condiţiile actuale dificile, exportatorilor li se solicită condiţii de plată atractive, însă ei trebuie să ofere sau să accepte modalități de plată care să minimizeze riscul de neîncasare şi totodată să-și păstreze clienții. Multe din firmele româneşti acţionează în comerţul internaţional atât de pe poziţie de exportator, cât şi de importator, de aceea va fi subliniat modul diferit de abordare pe care îl are o firmă românească atunci când intenţionează să intre într-o tranzacţie cu un partener extern, în funcţie de rolul pe care îl va juca în respectivul business.

Comerţul internaţional incumbă un anumit spectru de riscuri care determină incertitudini în setarea graficului de încasări/plăţi între exportator şi importator, datorită intereselor pe care le urmăresc într-o tranzacție:

  • exportatorii vor să primească plata cât mai curând posibil, preferabil chiar în avans (pentru importatori orice plată este o „donaţie” până când mărfurile sunt primite)
  • importatorii vor să primească marfa cât mai curând, dar să întârzie plata, de preferinţă până când mărfurile sunt valorificate şi generează venituri (pentru exportatori orice livrare este o „donaţie” până când se efectuează plata)

Opţiunea în contractul commercial internațional pentru o anumită modalitate de decontare, trebuie corelată şi cu alte aspecte, cum sunt: condiţia de livrare, documentele comerciale şi finaciare, solicitarea sau nu a unei scrisori de garanţie bancară, etc.

Webinarul prezintă caracteristicile modalităţilor de plată utilizate în decontarea operaţiunilor de export – import, precum şi criteriile care stau la baza selectării celei mai avantajoase soluţii. De asemenea, se vor explica metodele prin care o tranzacţie cu risc potenţial poate fi transformată într-o tranzacţie sigură pentru ambii parteneri comerciali.

Participanţilor la webinar li se vor prezenta sintetic prevederile principalelor reglementări ale Camerei de Comerţ Internaţional de la Paris (INCOTERMS 2020, Publicaţia 600 privind acreditivele documentare, Publicaţia 522 privind incasso-urile şi Publicaţia 758 privind garanţiile la cerere), şi cum, prin alegerea celei mai optime modalităţi de plată şi/sau garantare, pot derula afaceri eficiente şi sigure.

Conceptele teoretice vor fi ilustrate prin analizarea unor studii de caz reale, din cazuistica operaţiunilor de plăţi şi garanţii utilizate în operaţiunile de export – import.

GRUPUL TINTA

Personalul bancar din departamentele de plăţi externe, garanţii şi finanţarea comerţului internaţional; juridic, angajaţii din reţea care interacţionează cu clienţii IMM şi corporaţii. De asemenea, webinarul este util personalului din companii care activează în departamentele operaţionale de export, import, vânzare, desfacere marketing, financiar-contabil, juridic, precum şi firmelor de transport şi logistică, asigurătorilor, declaranţilor vamali, etc.

CONTINUT

  • Introducere în tranzacţiile comerciale internaţionale
  • Scopul şi aplicabilitatea INCOTERMS, delimitarea responsabilităţilor şi riscurilor; impactul INCOTERMS asupra contractului comercial internaţional
  • Documente comerciale şi financiare utilizate în comerţul internaţional – caracteristici, beneficii suplimentare care pot fi obţinute prin utilizarea lor
  • Acreditivul Documentar (AD): concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare/tipuri de AD; documentele utilizate în decontarea AD; avantajele/dezavantajele AD; Publicaţia nr. 600 a ICC, privind acreditivele documentare
  • Incasso-ul documentar (ID): concept, caracteristici, mecanism de derulare; clasificare/tipuri de ID; căi şi metode de atenuare a riscului de neplată la incasso; Publicaţia nr. 522 a ICC, privind incasso-urile documentare
  • Scrisoarea de garanţie bancară (SGB): concept, elemente; tipuri de SGB utilizate în operaţiunile de export-import, Publicaţia nr. 758 a ICC, privind garanţiile la cerere
  • Sesiuni de întrebări şi răspunsuri (interactiv, pe parcursul webinarului)

Informaţiile vor fi prezentate în format POWER POINT (.ppt).

LECTOR

Dr. Gabriela Hârţescu expert în finanţarea comerţului internaţional, având experienţă de peste 20 de ani în training şi consultanţă în acest domeniu (plăţi externe, garanţii, surse de finanţare, etc.). Gabriela a activat într-o companie importantă, la dept. de import-export şi a avut ocazia să studieze „pe viu” operațiunile de comerț exterior derulate în departamentele de profil din bănci.

Ea este recunoscută atât în țară cât și pe plan european pentru inovaţiile aduse în dezvoltarea şi promovarea educaţiei şi trainingului în domeniul financiar, deținând poziții și afilieri în cadrul unor entități și asociații profesionale de top: affiliate member Chartered Institute for Securities and Investment UK, president Triple E EFCB Committee și member of the Board of Directors European banking & Financial Services Training Association, Președinte al Comisiei Bancare – CCIR/ICC, membru al Asociației Analiștilor Financiar-Bancari din România. De asemenea, a deținut poziții de top management în instituții și companii specializate în training și educație ultra-specializată pentru industria serviciilor financiare.

În prezent este Chief Operating Officer (COO) & Dean, ENVISIA Business School.

Este Doctor în Economie, specializarea Finanțe, titlu obținut la ASE, cu teza de doctorat Surse alternative de finanțare a operațiunilor de comerț exterior.

PERIOADA DE DESFĂSURARE
7 – 8 septembrie 2020, orele 9:30 – 15:30

TARIF DE PARTICIPARE:  1.480 lei/persoană la care se adaugă TVA

Numărul maxim de participanți/serie este de 15.

Înscrierea la curs se face prin completarea Formularului de participare

Detaliile privind accesarea platformei online vor fi transmise ulterior înregistrării și achitării tarifului de participare pentru webinar.

La finalul cursului, participanţilor li se va elibera un certificat digital de participare, emis de CCIR.

PERSOANĂ DE CONTACT

inscrierile se efectuează cu minim 5 zile calendaristice înainte de data organizării webinarului.

Details

Start:
7 septembrie, 2020
End:
8 septembrie, 2020