ICC Romania Web banner

 

Puterea și legitimitatea declarațiilor de politică și norme ICC sunt derivate din faptul că sunt dezvoltate prin consultări extinse cu companiile membre. Procedura consultativă normală necesită ca documentele de politici să fie mai întâi adoptate de către una sau mai multe comisii, în consultare cu Comitetul Național ICC România și apoi aprobat de Comitetul Executiv al ICC, înainte de a putea fi considerate ca poziții oficiale și publice.

În cadrul Comitetului Național ICC România, se creează 13 comisii de specialitate, după modelul Camerei de Comerț Internaționale, în care membrii se pot înscrie în funcție de domeniul de activitate și interes, după cum urmează:

 • Arbitraj și Metode Alternative de Soluționare a Disputelor (ADR)

Arbitrajul este o procedură eficientă și flexibilă pentru rezolvarea disputelor interne și internaționale. Hotărârile arbitrale sunt obligatorii, definitive și executorii oriunde în lume.

Înființată în 1923 ca entitate de arbitraj a ICC, Curtea Internațională de Arbitraj a fost inițiatoarea arbitrajului comercial internațional, așa cum este cunoscut astăzi, inițiind și conducând mișcarea care a culminat cu adoptarea Convenției de la New York, cel mai important tratat de arbitraj internațional.

Medierea este un procedeu flexibil de rezolvare a disputelor, realizată în mod privat și confidențial, în care un mediator acționează ca un facilitator neutru pentru a ajuta părțile să încerce să ajungă la o soluționare negociată a disputei lor. Părțile au control deplin atât asupra deciziei de soluționare cât și asupra oricărui acord atins.

 • Comisia Bancară

Comisia Bancară a Camerei de Comerț Internaționale produce reguli și linii directoare pentru practica bancară internațională universal acceptate; reguli și orientări privind creditele documentare, UCP 600; elaborarea de politici și reglementări concrete pentru a îmbunătăți practicile de afaceri din întreaga lume; publicații și cunoașterea pieței de experți bancari a comerțului la nivel mondial.

În acest context vor fi  organizate periodic training-uri, seminarii și evenimente specializate, în parteneriat cu ICC, CCIR și alți sponsori.

 • Legislaţie şi Practici Comerciale

Comisia de Legislație și Practici Comerciale facilitează comerțul internațional și promovează un cadru juridic echilibrat prin auto-reglementare a tranzacțiilor internaționale business-to-business (B2B). Obiectivul Comisiei este de a stabili standarde de afaceri globale, pentru tranzacțiile B2B internaționale, și furnizarea de informații de afaceri global privind normele comerciale elaborate de organizații interguvernamentale. Activitatea Comisiei este formată prin stabilirea unor norme globale de afaceri și  un standard pentru companii prin crearea de modele de contracte care facilitează comerțul între țări în toate etapele de dezvoltare și între companii de toate mărimile și sectoarele.

 • Comisia privind Concurenţa

Comisia privind Concurența asigură ca nevoile de afaceri și realitățile piețelor să fie luate în considerare în formularea și punerea în aplicare a legilor și politicilor în domeniul concurenței.

De asemenea, se identifică aspecte-cheie în politica în domeniul concurenței cu care se confruntă comunitatea de afaceri și contribuie la acțiuni menite să elimine problemele comunității de afaceri.

 • Anti-corupţie şi Responsabilitate Socială Corporativă

Comisia Anti-corupție și Responsabilitate Socială Corporativă este un organism de conducere din sectorul privat, la nivel mondial, care dezvolta norme de conduită și cele mai bune practici pentru combaterea corupției și oferă puncte de vedere comunității de afaceri cu privire la aspectele-cheie de responsabilitate corporativă și anti-corupție.

Abordările voluntare a Comitetului Național ICC România, bazate pe piață, pentru combaterea corupției și pentru standardele înalte de conduită în afaceri responsabile, contribuie la echilibrarea pieței pentru economia globală.

 • Facilitarea Comerţului şi Servicii Vamale

Liberalizarea comerțului mondial și de investiții a atras atenția asupra obstacolelor practice pentru libera circulație a bunurilor, serviciilor și investițiile la nivel transfrontalier, în special cele legate de politici și proceduri vamale  și a piețelor de transport. Obiectivul central al Comisiei este de a depăși aceste bariere, pentru a se asigura că liberalizarea comerțului și a investițiilor, atât la nivel național cât și mondial, are un impact pozitiv la nivelul tranzacției comerțului individual și în afaceri de transport și logistică. Activitatea Comisiei se concentrează asupra reformării și modernizării vamale, punerea în aplicare a unor politici vamale transparente și armonizate. De asemenea se urmărește  simplificarea procedurilor și promovarea piețelor de transport competitiv și eficient în întreaga lume.

 • Economie Digitală

Comisia elaborează instrumente practice pentru a ajuta companiile să respecte cerințele legale și politice. Această Comisie își exprimă susținerea pentru a transmite guvernelor sau organizațiilor nevoile pe care companiile le-au ridicat, în vederea simplificării proceselor de  elaborare a cadrelor juridice și de reglementare politică. În același timp, pentru a răspunde mai rapid nevoilor de afaceri și pentru a minimiza obstacole inutile, sau consecințe nedorite.

 • Grupul privind Politicile Economice

Comisia privind Politicile Economice are ca misiune consilierea pe probleme globale macro-economice și implicațiile lor pentru mediul de afaceri atât național cât și mondial. Obiectivele vizează în principal pregătirea recomandărilor către ICC cu privire la aspectele macroeconomice, care se ocupă cu ambele aspecte pe termen scurt și lung ale crizei economice mondiale. Dezvoltarea unor perspective naționale de afaceri pe plan financiar, reglementarea și stabilizarea  economică, crearea locurilor de muncă și a comerțului liber și investițiilor.

 • Energie şi Mediu

Comisia se adresează marilor probleme asupra mediului, energiei și a problemelor ecologice precum și a politicilor economice de interes pentru întreaga lume de afaceri, prin elaborarea documentelor de poziție pentru afaceri multisectoriale, subliniind soluții la problemele de durabilitate.

 • Proprietate Intelectuală

Comisia privind proprietatea intelectuală contribuie cu dezbateri pe problemele cheie de proprietate intelectuală cu care se confruntă comunitatea de afaceri.

 • Marketing şi Publicitate

Comisia examinează marile probleme evidențiate de comunitatea de afaceri, cu privire la zona de marketing și publicitate. Reunește experți în auto-reglementare și cele mai bune practici de etice în publicitate și marketing de comunicații. Comisia, de asemenea, avansează poziții și inițiative de business pentru a atrage atenția instituțiilor guvernamentale despre ceea ce afectează zona de consumatori și marketing. Aceasta include și monitorizarea problemelor apărute în industria de marketing  pentru a găsi instrumente sau coduri adecvate pentru soluționarea acestor probleme sesizate de comunitatea de afaceri.

 • Comisia privind Fiscalitatea

Comisia privind Fiscalitatea analizează evoluția și legislația politicii fiscale și pune spre înaintare opinii pentru comunitatea de afaceri pe proiecte guvernamentale și interguvernamentale care afectează impozitarea.

 • Comisia pentru Politici privind Comerţul şi Investiţiile

Comisia pentru Politici privind Comerțul și Investițiile are ca scop motivarea și angrenarea rețelei de membri pentru a contribui la definirea agendei comerciale multilaterale și promovează în mod activ, constant comerțul internațional.