ICC Romania Web banner

Comitetul Național ICC România

Încă din anul 2001, în cadrul Camerei de Comerţ şi Industrie a României activează Comitetul Naţional ICC România, din care fac parte firme şi organizaţii româneşti din toate domeniile economice.

Prin această apartenenţă, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) este unica entitate care coordonează Comitetul Național ICC România, sub directa îndrumare a Camerei de Comerț Internaționale (ICC)  și conform modelului celorlalte Comitete Naționale la nivel mondial.

Prin intermediul Comitetului Național ICC România, Camera de Comerț și Industrie a României (CCIR) este membră a Camerei de Comerț Internaționale (ICC),  instituție de prestigiu pentru mediul de afaceri, având ca membri mii de companii de renume mondial, precum și Camere de Comerț din peste 130 de state.

Camera de Comerț Internațională (ICC) este o organizaţie a lumii afacerilor, singura entitate reprezentativă care vorbeşte cu deplină autoritate în numele comunităţii de afaceri internaţionale. Având această calitate, se poate adresa guvernelor şi organismelor internaţionale de reglementare pentru întărirea stabilităţii financiare şi protejarea între prinzătorilor, în vederea dezvoltării unui climat de afaceri propice.

Scopul și activitatea principală al Comitetului Național ICC România este de a menține  legătura directă și permanentă între Camera de Comerț Internațională și membrii Comitetului Național ICC România pentru a centraliza şi armoniza opiniile mediului de afaceri din România. Prin aceste opinii se vor face propuneri concrete Guvernului României,  precum și instituțiilor europene și mondiale, prin canalele de comunicare specifice Camerei de Comerț Internaționale (ICC), pentru dezvoltarea unui mediu de afaceri stabil, predictibil şi corect care să contribuie nemijlocit la dezvoltarea economică.

Astfel, porneşte un proiect de voluntariat pentru coagularea lumii afacerilor din România, respectiv a marilor contribuabili ai României, a căror voce comună trebuie armonizată şi transmisă atât la nivel naţional cât şi internaţional.

În acest context, Camera de Comerț și Industrie a României, prin intermediul Comitetului Național ICC România, intenţionează să formeze un grup de elită voluntar al mediului de afaceri românesc, prin invitaţii adresate tuturor marilor contribuabili ai României de a se alătura Comitetului Naţional ICC România.

 

Rolul Comitetului Național ICC România

Comitetul Național ICC România va reuni diferitele sectoare economice și va acționa prin mijloacele adecvate, pentru a promova o mai bună înțelegere și aplicare a normelor, codurilor și practicilor stabilite de Camera de Comerț Internațională.

Comitetul Național ICC România va susține mediul de afaceri românesc oferind posibilitatea de exprimare și promovare a unor puncte de vedere, privind aspectele economice sau alte aspecte care afectează direct sau indirect comunitatea de afaceri. Aceste puncte de vedere pot fi introduse în documente de poziție, care vor fi apoi susținute de Camera de Comerț și Industrie a României în fața tuturor autorităților publice relevante (Guvernul României, Președinția României, Ministere, Agenții, Consiliul Concurenței etc.)  și/sau de Camera de Comerț Internațională în fața unor organisme internaționale de renume, cum ar fi: Organizația Națiunilor Unite, Organizația Mondială a Comerțului, Uniunea Europeană, Organizația pentru Cooperare și Dezvoltare Economică, Fondul Monetar Internațional, G20.

Comitetul Național ICC România susține adoptarea și punerea în aplicare la nivel național, a politicilor promovate de Camera de Comerț Internațională, de către autoritățile guvernamentale, agențiile administrative și alte instituții.

ICC România va organiza diferite activități de voluntariat menite să facă cunoscută activitatea și produsele Comitetului Național, a Camerei de Comerț și Industrie a României și a Camerei de Comerț Internaționale. Totodată vor fi furnizate servicii și informații aplicabile nevoilor comunității de afaceri.

 

Servicii oferite membrilor Comitetului Național ICC România de către Camera de Comerț și Industrie a României

Camera de Comerț și Industrie a României, ca și coordonator al Comitetului Național ICC, oferă membrilor acestuia accesul la informații de afaceri, servicii, invitații la evenimente și misiuni economice.
Membrii interesați vor primi detalii legate de oportunitățile de afaceri externe și vor avea posibilitatea de a participa la misiuni economice,  totodată se vor transmite invitații pentru a participa la întâlniri internaționale business-to-business și la toate evenimentele, cursurile și seminariile organizate de Camera de Comerț și Industrie a României și de Camera de Comerț Internațională.

Printre serviciile oferite de Camera de Comerț și Industrie a României se află si Sistemul Național de Informații de Afaceri (SNIA) care este o platformă electronică ce cuprinde informații despre firmele românești, cereri și oferte de produse, servicii și posibilități de cooperare ale firmelor românești și străine, licitații internaționale, proiecte de investiții și evenimente naționale și internaționale.

Camera de Comerț și Industrie a României pune la dispoziția membrilor, la un tarif preferențial, săli pentru conferințe, seminarii sau alte evenimente în cadrul CCIR Business Center.

Pe lângă toate beneficiile conferite de apartenenţa la grupul de elită voluntar al comunităţii de afaceri Camera de Comerț și Industrie a României oferă membrilor ICC România următoarele produse,  cu titlu gratuit:

 • ChamberTrust (certificat de încredere la nivel mondial în relaţiile business-to-business)

ChamberTrust este unul dintre cele mai importante servicii, de tipul certificat de încredere (trust seal), utilizat în relațiile business-to-business la nivel mondial, fiind un instrument specific comerțului internațional. Camera de Comerț și Industrie a României validează informații obiective despre companii (existența unor date despre activitate, produse, servicii, conducere, prezență web) și publică o bază de date pe site-ul rețelei World Chambers Network(WCN). Astfel, beneficiile ChamberTrust pentru companii se traduc în expunere și impact pe piața globală.

 • Certificarea semnăturii reprezentantului legal.

Calitatea de membru al Comitetului Național ICC România conferă tarife preferenţiale la toate serviciile Camerei de Comerț și Industrie a României pentru toţi membrii acestuia, după cum  urmează:

 • Închirierea sălilor de conferinţă din CCIR Business Center.
 • Serviciile specifice Sistemului Naţional de Informații de Afaceri (SNIA).
 • Emiterea certificatelor de origine.
 • Emiterea carnetelor pentru admiterea temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale (ATA).
 • Avizarea documentelor de comerţ internaţional.
 • Publicaţiile emise de Camera de Comerţ şi Industrie a României.
 • Înscrierea în Arhiva Electronică de Garanţii Reale Mobiliare (AEGRM).
 • Serviciile de certificare oferite de partenerul Camerei de Comerț și Industrie a României – TüVKarpat.
 • Organizarea de evenimente la centrul expoziţional ROMEXPO.