În anul 2016, Camera de Comerț și Industrie a României a adoptat Codul de Etică al organelor de conducere alese ale CCIR și Codul etic și de integritate al angajaților CCIR, documente prin care sunt trasate regulile, principiile și valorile la care aderă întregul sistem al Camerelor de Comerț și Industrie din România.

Codul etic şi de integritate se aplică în corelare cu dispoziţiile Legii nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România, cu modificările și completările ulterioare, ale Statutului CCIR şi ale Statutului-cadru al Camerelor de Comerţ Judeţene.

Documentul are caracter de recomandare pentru reprezentanții tuturor membrilor de drept ai Camerei Naționale, așa cum sunt prevăzuți de lege. Codul urmăreşte creşterea nivelului de integritate organizaţională şi a angajamentului asumat faţă de mediul de afaceri pentru promovarea afacerilor integre şi corecte, în vederea dezvoltării unui model de afaceri solid, responsabil şi sustenabil în România.

În ceea ce privește reprezentanții organelor de conducere alese, Codul vizează implementarea unor norme de conduită etică şi de integritate, alături de o procedură de raportare a abaterilor etice şi de integritate.

CCIR urmărește să extindă asumarea Codului la nivelul întregii comunități de afaceri, în vederea unui larg consens privind necesitatea implementării unei culturi corporative de încredere la nivel internațional.

În anul 2017, Președintele CCIR a semnat Declarația de Integritate, prin care a asumat aderarea fermă a organizației la principiile, valorile și obiectivele Strategiei Naționale Anticorupție 2016-2020. Prin Declarația de Integritate, CCIR condamnă toate tipurile de corupție și își exprimă angajamentul fără echivoc pentru cooperarea instituțională în vederea consolidării cadrului legislativ care vizează prevenirea și combaterea corupției.

Declaratie de integritate SNADeclaratie de integritate SNA