Banner site
Camera de Comerț și Industrie a României și Autoritatea Națională pentru Formare Profesională în Sistem au semnat un Protocol de Colaborare în domeniul formării și certificării profesionale, prin care cele două instituții vor coopera în vederea îmbunătățirii sistemului de formare și certificare profesională în sistem dual din România.

Principala problemă cu care se confruntă mediul de afaceri din România o reprezintă criza forței de muncă, iar una dintre soluții o reprezintă formarea de personal prin sistemul de învățământ dual. Astfel, companiile își pot selecta elevii cu care semnează contract individual de pregătire practică și se pot implica în alegerea conținutului educațional.

De asemenea, firmele vor participa activ la formarea tinerilor atât din punct de vedere al abilităților și cunoștințelor tehnice cât și din punct de vedere al culturii organizaționale proprii, aceștia putând fi angrenați în activitatea curentă a companiei fără a intra sub incidența Codului Muncii. Din punct de vedere fiscal, companiile primesc facilităţi pentru bursa profesională suplimentară, cazare, masă și transport dar și pentru investițiile realizate în atelierele școlii, acordate de statul român (deductibilitate 100%), prin acordul de parteneriat semnat cu școala și administrația publică locală.

Sistemul de învățământ dual se adresează oricărui absolvent de gimnaziu cu vârsta până în 26 de ani, elevul putând alege calificarea şi operatorul economic unde va învăța o meserie căutată, cerută şi bine plătită. Totodată, îşi poate continua studiile la liceu, la seral, iar după promovarea bacalaureatului îşi poate continua studiile prin şcoala postliceală sau învățământ superior. Absolvenţii de gimnaziu, interesați de sistemul de învățământ dual, vor semna un contract individual de pregătire practică cu operatorul economic și școală, contract care se transformă în contract individual de muncă după absolvirea şcolii profesionale. Pe parcursul studiilor, vor primi bursă profesională de stat lunară de 200 lei şi bursă suplimentară, cazare, masă şi transport, oferite de companie prin contractul individual de pregătire practică.

Prin protocolul semnat de Camera de Comerț și Industrie a României și Autoritatea Națională pentru Formare Profesională în Sistem vor fi înființate opt birouri regionale.  Prin aceste structuri, părinții/tutorii și copiii vor putea fi îndrumați către sistemul de învățământ dual, consiliați și asistați în parcursul lor profesional.