Calitatea de membru al Camerei de Comerț și Industrie a României vă conferă nenumărate oportunități, pe lângă posibilitatea de a vă asocia numele cu brandul CCIR, aveți avantajul incontestabil de a vă dezvolta potențialul organizației dvs. pentru a putea face față presiunii concurențiale a ofertei naționale și internaționale.

 

Folosiți ajutorul echipei noastre de experți pentru a vă asigura un nou nivel de competitivitate pe piață și pentru a vă crea o poziție redutabilă.

Camera de Comerț și Industrie a României întreprinde acțiuni eficiente în pregătirea și informarea mediului de afaceri din România în legătură cu aria de interes.
Mai jos sunt enumerate câteva dintre beneficiile de a fi membru CCIR:

 

Sprijin și reprezentare

Principalele preocupări ale Camerei de Comerț și Industrie a României se axează pe reprezentarea și apărarea intereselor comunității de afaceri și ale membrilor săi în fața celor mai importanți factori de decizie, facilitarea accesului la informații privind potențiali parteneri de afaceri / colaboratori și mediul de afaceri în care evoluează.
Statutul de membru al CCIR constituie o garanție reală că toate interesele și nevoile dvs. vor fi cel mai bine reprezentate în fața celor mai importanți factori decizionali.

 

Încredere și credibilitate

Calitatea de membru al CCIR este cea mai bună carte de vizita în relația cu partenerii interni și internaționali, oferindu-le acestora un plus de încredere.

 

Avantaje și facilități:

Veţi deveni parte din cea mai veche și mai respectată organizație de afaceri, Camera de Comerț, un brand care datează din secolul al XVII-lea.

 • apartenenţa la Sistemul Cameral și acces la oportunități de afaceri și networking;
 • informații privind accesarea fondurilor europene precum și consultanță privind programe europene și surse de finanțare;
 • organizarea de prezentări pentru organizația dvs. sau a unei lansări de produs / serviciu la sediul CCIR;
 • informații privind acţiuni economice (misiuni economice, forumuri de afaceri, congrese, conferinţe, târguri şi expoziţii) organizate în străinătate;
 • includerea coordonatelor organizației dumneavoastră în lista membrilor Camerei de Comerţ şi Industrie a României prezentată pe pagina web a CCIR;
 • listarea oportunităţilor de afaceri, propuneri de colaborare etc. prin platforma de business CCIR – Sistemul Național de Informații de Afaceri; buletinul lunar al CCIR etc.
 • servicii gratuite concepute ca o completare a serviciilor de promovare care includ: înscrierea gratuită în baza de oportunități de afaceri a CCIR, în catalogul membrilor dar și diseminarea ofertelor și cererilor prin canalele de comunicare proprii CCIR;
 • discount-uri pentru: înscrierea la cursurile de specialitate precum și la alte module de cursuri și seminarii de instruire profesională organizate de CCIR și concepute în același timp pentru a face față presiunii concurențiale la nivel european, la închirierea sălilor de conferință din sediul Camerei de Comerț și Industrie a României, pentru participarea la evenimentele și workshop-urile organizate de CCIR, precum şi posibilitatea de a organiza în parteneriat cu CCIR evenimente proprii;
 • promovarea de ştiri şi noutăţi în cadrul secţiunii special dedicate pe portalul de afaceri CCIR (SNIA)

 

Faimă și autoritate

Aveți posibilitatea de a vă face cunoscut mediului de afaceri prin prezența activă la forumurile economice, conferințele, seminariile, workshop-urile și dezbaterile profesionale organizate de CCIR.

 

Informare și comunicare

Cu ajutorul publicațiilor noastre tipărite sau electronice sunteți la curent cu ceea ce vă interesează: studii economice, oportunități de afaceri, analize sectoriale, legislația în vigoare, articole, informații financiare si multe altele.

 

Oportunități de afaceri

Aveți posibilitatea de a accesa Sistemul National de Informaţii de Afaceri care este o platforma online ce permite obţinerea de date financiare si juridice despre firmele active înregistrate în România. Experții noștri utilizează ca principal instrument o vastă bază de date și vă facilitează accesul la informații despre potențiali parteneri și mediul de afaceri în care aceștia evoluează.

 

Specializare

Succesul organizației pe care o conduceți depinde în mod hotărâtor de competențele și pregătirea personalului propriu.
La CCIR veți avea posibilitatea să beneficiați de o oferta largă de cursuri și seminarii de instruire profesională, precum asigurarea calității, comerț exterior, proprietate intelectuală, arhiva electronică de garanții reale mobiliare, legislația muncii, protecția mediului etc., concepute pentru a putea face față realității concurențiale.

 

Soluționarea litigiilor comerciale

Soluţionarea litigiilor de către Curtea de Arbitraj Comercial Internațional de pe lângă Camera de Comerț și Industrie a României prezintă următoarele avantaje:

 • sentinţele sunt definitive şi obligatorii pentru părţi; ele se bucură de o largă recunoaştere internaţională, România, alături de alte peste 100 state, a ratificat Convenţia Naţiunilor Unite cu privire la recunoaşterea şi executarea sentinţelor arbitrale străine, încheiată la New York, în 1958;
 • competenţa specializată a arbitrilor – arbitrii Curţii de Arbitraj sunt specialişti cu înaltă calificare în domeniul dreptului şi relaţiilor comerciale internaţionale;
 • confidenţialitate – şedinţele de judecată nu sunt publice, nici o persoană nu are acces la informaţiile privind activitatea de soluţionare a litigiilor Curţii de Arbitraj;
 • rapiditate – procedura arbitrală se desfăşoară pe parcursul a cel mult 12 luni în arbitrajul internaţional şi 6 luni în cel intern;
 • costuri reduse – taxele de arbitraj sunt exprimate procentual, regresiv, pe tranşe, la valoarea obiectului litigiului, potrivit Normelor privind taxele şi cheltuielile arbitrale; de asemenea, în arbitrajul instituţionalizat, taxa arbitrală include şi onorariile arbitrilor.