Conform Statutului CCIR, în cadrul Camerei Naţionale funcţionează 8 Comitete constituite pe domenii de activitate şi structurate pe Comisii de Lucru:

economic Comitetul pentru Strategii de Dezvoltare Economică
productie Comitetul pentru Politici în Producţie
servicii Comitetul pentru Politici în Comerţ şi Servicii
 strategii Comitetul pentru Strategii Camerale
 economica Comitetul pentru Diplomație Economică
 munca Comitetul pentru Politici in Ocuparea Forței de Muncă
 munca Comitetul pentru Digitalizare
 munca Comitetul pentru Energie şi Mediu