Comitetul pentru Politici în Comerţ şi Servicii este alcătuit din 4 Comisii de Lucru:

• Comisia pentru Turism
• Comisia pentru Comerţ
• Comisia pentru Transporturi
• Comisia pentru Servicii

Misiune
Scopul acestui Comitet îl reprezintă susţinerea intereselor mediului de afaceri din domeniul turismului, comerţului, transportului şi serviciilor, informarea acestuia cu privire la proiecte şi iniţiative cu impact asupra sectoarelor de interes prin colaborarea cu autorităţile şi organismele publice.

Obiective
• analizarea şi identificarea problemelor generale cu care se confruntă mediul de afaceri;
• sistematizarea şi elaborarea propunerilor cu privire la necesităţile mediului de afaceri pe segmente de activitate specifice;
• colaborarea cu autorităţile şi organismele publice, în vederea informării reprezentanţilor mediului de afaceri cu privire la iniţiativele şi proiectele cu impact asupra sectoarelor de interes;
• menţinerea legăturii cu Agenţiile Guvernamentale si colaborarea cu acestea;
• verificarea legislaţiei de interes pentru mediul de afaceri şi a eventualelor propuneri legislative in vederea consultării mediului de afaceri;

Paul Butnariu
Preşedintele Comitetului pentru Politici în Comerţ şi Servicii
Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Iași