Comitetul pentru Politici în Producţie se constituie în 4 Comisii de Lucru:

• Comisia pentru import-export
• Comisia pentru industrie
• Comisia pentru cercetare-inovare
• Comisia pentru agricultură şi silvicultură

Misiune
Comitetul va urmări crearea de parteneriate strategice cu instituţii, autorităţi ale administraţiei publice, ONG-uri şi organisme naţionale sau internaţionale, în vederea promovării produselor româneşti, susţinerea domeniului agriculturii şi al industriei prin programe de pregătire profesională şi promovarea drepturilor de proprietate intelectuală.

Obiective
• crearea de parteneriate strategice cu instituţii si autorităţi publice, ONG-uri şi organisme naţionale sau internaţionale, în vederea susţinerii exportatorilor români;
• facilitarea comunicării societăţilor comerciale cu profil industrial cu autorităţile publice, în vederea creării de politici industriale cu efecte economice stimulative;
• susţinerea inovării în domenii de interes european precum schimbările climatice, eficienţa energetică, siguranţa alimentară, sănătatea şi îmbătrânirea populaţiei;
• susţinerea consolidării productivităţii agriculturii, pentru a garanta consumatorilor o ofertă de produse stabilă şi accesibilă, susţinerea politicilor de securitate a alimentelor;
• susţine organizarea de cursuri de pregătire şi reconversie profesională pentru personalul şi conducerea societăţilor comerciale din industrie;
• promovarea drepturilor de proprietate intelectuală şi al accesului liber la rezultatele cercetării publice trebuie să servească la promovarea creativităţii.

Dan Dumitru
Preşedintele Comitetului pentru Politici în Producţie
Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Ilfov