Comitetul pentru Politici in Ocuparea Forței de muncă cuprinde 2 Comisii de lucru:

• Comisia pentru ocupare și formare profesională
• Comisia pentru economie socială

Misiune: identificarea unor soluții viabile pentru ocuparea forței de muncă, în vederea stimulării productivității și competitivității mediului de afaceri național.

Obiective:

  • implicarea în pregătirea unei forțe de muncă competitive și calificate în conformitate cu nevoia reală din piață și crearea unei oferte de cursuri de calificare adecvate;
  • realizarea unei strategii coerente a mediului public și privat din România, axată pe promovarea învățământului dual, care să conducă la creșterea relevanței școlilor de meserii și reorientarea profesională;
  • recunoașterea rolului Camerelor de Comerț și Industrie drept puncte de referință pentru sistemul de formare profesională inclusiv pentru învățământul profesional dual;
  • sprijinirea mediului de afaceri românesc pentru atragerea muncitorilor extra-comunitari și instituirea unui sistem de evaluare viabil;
  • generarea unor politici coerente și eficiente vizând economia socială.

Silviu Costea
Preşedintele Comitetului pentru Politici in Ocuparea Forței de Muncă
Preşedintele Camerei de Comerţ şi Industrie Brașov