banner site proiect antreprenoriat social 1 (1)

 

Proiectul are ca obiectiv general promovarea antreprenoriatului social, valorificarea oportunităților de dezvoltare locală și dezvoltarea cunoștințelor și abilitaților pentru un număr de 110 de persoane din Regiunea Sud Est (județul Tulcea) și Regiunea Sud Muntenia (județele Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman), ceea ce va conduce la încurajarea antreprenoriatului solidar, a sprijinului și coeziunii sociale dar si a ocupării în rândul persoanelor aparținând grupurilor vulnerabile, prin susținerea înființării a unui număr de 21 de întreprinderi sociale.

 

Prin obiectivul general, proiectul contribuie la valorizarea capitalului uman (ca resursă pentru o dezvoltare sustenabilă în viitor), exploatarea resurselor endogene, inițierea și finanțarea de noi afaceri, inovative, în vederea stimulării creșterii economice, competitivității și dezvoltării sustenabile a economiei locale.

 

Noutăți:

Stadiu și grafic implementare etapa 2

Lista ideilor de afaceri selectate pentru finantare

Lista de rezerva a ideilor de faceri

Răspuns contestație Militaru Ionut Leonard

Lista intermediara rezultate concurs plan de afaceri

Listă candidați respinși în etapa CAE

Etape actualizate Perioada 
Depunerea on line a planurilor de afaceri + anexe  01-23 septembrie 2020 
Evaluarea planurilor de afaceri  01-30 septembrie 2020 
Lista intermediară a rezultatelor ETF   29 septembrie 2020 
Depunere Contestatii on line  30 septembrie 2020 
Analiza contestatii și formulare raspuns  30 septembrie – 01 octombrie 2020 
Afișare listă finală planuri de afacere selectate  01 octombrie 2020 

În cadrul sesiunii de depunere planuri de afaceri, au fost depuse 26 de dosare, acestea aflându-se în evaluare.

Metodologia de selecție a planurilor de afaceri în cadrul proiectului de finanţare „Oportunități de dezvoltare locală prin antreprenoriat social sustenabil”, contract proiect: POCU/449/4/16/128568 Descarcă metodologia 

Erată – se modifică grila de verificare a conformității și eligibilității planului la afaceri la valoarea maximă a ajutorului de minimis pentru minim 5 persoane.

Anunț informare prelungire termen depunere
Erată 2 la metodologia de selecție a planurilor de afaceri privind numărul minim de locuri de muncă create

Metodologie de selecție a planurilor de afaceri vers. 2

Anexa 10 Grila de verificare a conformitatii administrative si a eligibilitatii PA-rev2

Listă de întrebări și răspunsuri


Erată

Având în vedere modificările survenite in Cererea de finanțare, prin Actul Adițional nr. 2, în ceea ce privește indicatorii de prestabiliți de rezultat, a fost actualizată Metodologia de selecție a planurilor de afaceri.

Astfel, cele 21 planuri de afaceri, care vor fi selectate ca urmare a procesului de selecție, vor putea fi implementate în mediul urban sau rural din județele Tulcea, Ialomița, Călărași, Giurgiu și Teleorman.

Întreprinderile sociale nou înființate vor putea să aibă sediul social și, după caz, punctul/ punctele de lucru în mediul urban sau rural, în județele Călărași, Ialomița, Giurgiu, Teleorman și Tulcea.

Metodologia de selecție vers 1, cu modificările menționate se poate descărca de aici.

 

Calendar concurs selecție planuri de afaceri

Etape Perioada
Depunerea on line a planurilor de afaceri + anexe 01-16 septembrie 2020
Evaluarea planurilor de afaceri 01-23 septembrie 2020
Afisarea rezultatelor ETF 24 septembrie 2020
Depunere Contestatii on line 25-28 septembrie 2020
Analiza contestatii și formulare raspuns 29-30 septembrie 2020
Afișare listă finală planuri de afacere selectate 30 septembrie 2020

Termenul limita de recepționare prin e-mail a Dosarului planului de afaceri este data de 16 septembrie 2020, orele:23.59