Eurochambers (Asociaţia Europeană a Camerelor de Comerţ) a fost fondată la data de 28 februarie 1958 sub numele de Conferinţa Permanentă a Camerelor de Comerţ şi Industrie a Comunităţii Economice Europene (CEE) de către 6 membri: Belgia, Franţa, Germania, Italia, Olanda, Luxemburg. În prezent, Eurochambres are 46 de membri: 45 de organizaţii naţionale şi o cameră transnaţională.

Misiunea asumată de Eurochambres este aceea de a reprezenta, a servi şi a promova camerele de comerţ şi industrie europene prin:

  • întărirea poziţiei camerelor de comerţ şi industrie europene ca promotori importanţi şi respectaţi ai problematicii economice a UE;
  • dezvoltarea participării camerelor de comerţ europene în proiecte importante pentru comunitatea de afaceri;
  • dezvoltarea serviciilor pentru membri şi a unei reţele europene de servicii pentru întreprinderi.
  • CCIR este membră a Asociaţiei Camerelor de Comerţ Europene (Eurochambres) din 1993, întâi ca membru afiliat, apoi ca membru cu drepturi depline, din 2007 – urmare a faptului că România este membru al UE.

Categoriile de documente publicate de Eurochambres sunt:

  • comunicate de presă;
  • newsletter lunar;
  • luări de poziţii (spre exemplificare: realizarea de răspunsuri la consultările Comisiei Europene în domeniile de interes pentru afaceri: Documentul Micilor Afaceri, Strategii energetice, Reglementări inteligente etc.; declaraţiile comune în urma Summit-urilor regionale sau internaţionale);
  • studii (spre exemplificare: broşuri cu bune practici ale camerelor de comerţ şi ale companiilor din Europa în domenii variate: eficienţă energetică, implementarea Directivei Serviciilor, a principiilor Documentului pentru Micile Afaceri; Eurochambres Economic Survey (anual, asupra percepţiei companiilor în ce priveşte mediul economic şi de afaceri în anul curent şi previziuni asupra anului următor); percepţia afacerilor asupra parteneriatelor economice la nivel regional etc.

Pentru mai multe informaţii, accesaţi www.eurochambres.be

 

Contact:

Petru Alexandru Saca

Șef Birou

Biroul Organizaţii Europene şi Internaţionale

tel.: 021 319 00 88
fax: 021 319 01 56
e-mail: petru.saca@ccir.ro