Camera de Comerţ Internaţională a fost fondată în anul 1919 de un grup de antreprenori care s-au autointitulat „comercianţi ai păcii”. Imediat după terminarea primului război mondial, aceştia au decis că este necesar un nou spirit în cooperarea internaţională, în care lumea afacerilor să aibă rolul conducător.

Fondatorii ICC erau convinşi că deschiderea de noi pieţe pentru comerţ şi investiţii va reduce tensiunile internaţionale şi va îmbunătăţi climatul de înţelegere între naţiuni – lucru ce s-a adeverit în timp.

ICC, care are în prezent mii de membri, firme şi asociaţii din peste 130 de ţări, este cea mai mare şi mai reprezentativă organizaţie de afaceri din lume, ea fiind considerată pe bună dreptate o organizaţie de anvergură mondială, singura instituţie care reprezintă cu autoritate, pe plan mondial, întreprinderi din toate sectoarele de activitate. ICC promovează un comerţ internaţional şi un sistem investiţional deschis, cu accent pe economia de piaţă.

Întrucât membrii săi sunt angajaţi în afaceri pe plan internaţional, ICC are o autoritate de neegalat în elaborarea regulilor care guvernează conduita afacerilor între ţări. Toate aceste reguli sunt voluntare; cu toate acestea, ele sunt respectate în miile de tranzacţii zilnice şi au devenit parte intrinsecă a comerţului internaţional.

La un an de la înfiinţarea Naţiunilor Unite, în 1948, ICC a primit statutul de consultant la cel mai înalt nivel în cadrul acestei organizaţii şi a agenţiilor ei specializate.

Cele peste 90 de Comitete Naţionale ICC din capitalele cele mai importante ale lumii coordonează problemele ridicate de comunităţile de afaceri şi le transmit către guvernele ţărilor respective. La eforturile lor se adaugă şi cele ale membrilor direcţi din ţările unde încă nu există un Comitet Naţional.

ICC are mai multe comisii, în cadrul cărora sunt formulate puncte de vedere, reprezentând problematica ridicată de comunităţile de afaceri. Peste 500 de experţi formulează politica ICC şi regulile acesteia, urmărind iniţiativele guvernelor naţionale şi ca răspuns la acestea.

Comisiile ICC sunt următoarele:

Arbitraj şi Forme alternative de mediere pentru soluţionarea disputelor
Preşedinte: Cristopher Newmark
Comisia de arbitraj este principala structură a ICC şi unicul think-tank în domeniul soluţionării disputelor internaţionale. Comisia emite diferite reglementări şi reguli din domeniul arbitrajului, ce au drept scop facilitarea soluţionării disputelor şi eficientizarea acestora, reducerea costurilor pentru soluţionare şi oferă instrumente utile pentru desfăşurarea acestor proceduri specifice. Două sesiuni plenare anuale sunt organizate de către această comisie, unde sunt dezbătute, discutate şi adeseori votate reguli şi rapoarte propuse pentru facilitarea procesului de soluţionare a disputelor comerciale internaţionale.

Comisia Bancară
Preşedinte: Kah Chye Tan
Comisia bancară a ICC este cea mai mare comisie, având mai mult de 600 de membri din peste 100 de ţări şi 80 de ani de experienţă. Astfel, comisia bancară a dobândit pe drept reputaţia celei mai autoritare voci în domeniul finanţării comerţului. De asemenea, comisia bancară emite reguli universal valabile şi ghiduri practice utilizate în domeniul bancar la nivel internaţional. În acest sens, putem aminti: UCP 600 – Reguli privind Creditele Documentare, URDG 758 – Reguli Uniforme pentru Garanţiile la Cerere, ISBP – Practici Bancare Standard la nivel Internaţional etc.

Legi şi practici comerciale
Preşedinte: Bortolotti Fabio
Regulile emise de această comisie, precum INCOTERMS 2010, au devenit parte importantă în cadrul comerţului internaţional, beneficiind în acest context de accesul direct al ICC la guvernele naţionale din statele membre.

Comisia privind Competiţia
Preşedinte: Paul Lugard
Comisia ICC privind competiţia se asigură că nevoile mediului de afaceri modern şi a pieţelor de desfacere sunt luate în considerare pentru formularea şi implementarea politicilor ce privesc în mod direct legislaţia în materie de competiţie.

Anticorupţie şi Responsabilitate Socială
Preşedinte: Erik Belfrage
ICC este un pioner în lupta contra corupţiei, emiţând în acest sens primul set de reguli în 1977. ICC luptă intens pentru dezvoltarea eticilor anticorupţie şi responsabilităţii sociale, devenind astfel principala voce a mediului de afaceri în acest domeniu invadat de modificări rapide. Comisia ICC anticorupţie lucrează îndeaproape cu celelalte comisii pentru a lupta cât mai eficient contra spălării banilor şi finanţării teroriştilor, achiziţii publice şi clauze de anticorupţie în contractele internaţionale.

Facilitarea Comerţului şi Serviciilor vamale
Preşedinte: Norman Schenk
Această comisie are drept scop promovarea politicilor simplificate şi a procedurilor specifice precum şi alte măsuri menite să faciliteze comerţul internaţional. De asemenea, aceasta este compusă dintr-un număr de peste 200 de membri din 49 de ţări şi experţi din cadrul companiilor membre ale ICC din domeniul transporturilor şi logisticii.

Economie Digitală
Preşedinte: Joseph H. Alhadeff
Comisia urmăreşte să maximizeze potenţialul comerţului electronic prin dezvoltarea de politici şi instrumente practice care să încurajeze competiţia, predictibilitatea, securitatea, liberul schimb al informaţiilor în comerţul transfrontalier prin intermediul internetului cât şi dezvoltarea tehnologiilor de comunicare.

Grup privind Politicile Economice
Co-Preşedinte: Victor Chu
Grupul de politici economice este un for destinat experţilor din domeniul economic şi financiar, din mediul de afaceri la nivel global, care formulează recomandări şi politici în atenţia guvernelor, privind problematici macroeconomice ce apar urmare globalizării şi a unei economii globale inter-independente.

Energie şi Mediul înconjurător
Preşedinte: Kersten Barth
Comisia reiterată prezintă recomandări pentru mediul de afaceri internaţional asupra unor aspecte legislative privind domeniul energetic şi protejarea mediului înconjurător. Este vocea mediului de afaceri, reprezentând interesele membrilor ICC în cadrul dezbaterilor la nivel global.

Proprietate Intelectuală
Preşedinte: David J. Koris
Comisia reuneşte mai mult de 300 de reprezentanţi de înalt nivel şi experţi privaţi din peste 50 de ţări pentru a formula politica ICC vis-a-vis de problematicele privind Proprietatea Intelectuală. În acelaşi timp, ICC este de părere că protejarea proprietăţii intelectuale încurajează inovaţia şi dezvoltarea industriilor, stimulează comerţul internaţional şi creează un climat favorabil pentru investiţiile străine directe şi transferul de tehnologii.

Marketing şi Publicitate
Preşedinte: Brent Sanders
Comisia se întruneşte bianual şi examinează principalele problematici, de interes pentru mediul de afaceri internaţional, legate de politicile privind marketing-ul şi publicitatea şi organizează grupuri de lucru pentru următorul an.

Comisia privind impozitarea
Preşedinte: Christian Kaeser
Această comisie are drept obiectiv principal promovarea unui tratament transparent şi nediscriminator la adresa investiţiilor străine şi luptă împotriva eliminării obstacolelor privind impozitarea în tranzacţiile transfrontaliere.

Comisia pentru Politici privind Comerţul şi Investiţiile
Preşedinte: James Bacchus
Comisia reprezintă grupul de lucru principal al ICC pe probleme de politică comercială şi de investiţii multilaterale. De asemenea, această comisie a urmărit cu atenţie negocierile din cadrul Rundei Doha, încă din 2001, dezvoltând în acest sens politici şi recomandări detaliate care au fost ulterior prezentate membrilor OMC.

Comitetul Naţional ICC România

Camera de Comerț și Industrie a României a devenit membru direct al ICC în 1990, reprezentând interesele membrilor săi în special în comisiile de Arbitraj, Proprietate Intelectuală, Transport şi Logistică, Practici şi Tehnici Bancare, precum şi în orice alt grup de lucru, ori de câte ori interesele acestora au impus-o.

Crearea Comitetului Naţional ICC România s-a hotărât în cadrul Adunării Generale a Camerei de Comerţ şi Industrie a Românei, din 24.09.2001.

Comitetul Naţional ICC România – prin Camera de Comerţ şi Industrie a României, care este şi membru a World Chambers Federation – este membru activ în grupul de lucru al lanţului ATA şi în grupul de lucru privind Certificatele de Origine.

Secretariatul Comitetului Naţional ICC România este asigurat de Directorul Direcţiei Relaţii cu Membri şi are ca obiectiv continua atragere de noi membri, în beneficiul comunității de afaceri din România.

Contact:

Andrei Lambe

Șef Birou

Tel: 037.447.43.56
Fax: 021.319.01.56
e-mail: andrei.lambe@icc-romania.ro