European Commission Representation in Romania

Reprezentanța Comisiei Europene în România


Embassy of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland in Romania

Ambasada Regatului Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord în România


Ministry of Agriculture and Rural Development

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale


Ministry for Business Environment, Trade and Entrepreneurship

Ministerul pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat


Ministry of Foreign Affairs

Ministerul Afacerilor Externe


ANAF – General Customs Directorate

ANAF – Direcția Generală a Vămilor