Obiectivul general al proiectului: promovarea culturii antreprenoriale și dezvoltarea cunoștințelor și abilităților antreprenoriale pentru un număr de 400 de persoane din Regiunea Sud Vest Oltenia, ceea ce va conduce la încurajarea antreprenorialului și a ocupării pe cont propriu prin susținerea înființării a 60 de întreprinderi cu profil nonagricol. Prin obiectivele, activitățile și rezultatele propuse, proiectul va contribui la înființarea a 60 de afaceri, dezvoltarea lor durabilă și la crearea a minim 120 locuri de muncă.

Grup țintă: șomeri, persoane inactive, persoane care au un loc de muncă și înființează o afacere în mediul urban al regiunii Sud-Vest Oltenia și creează minim 2 locuri de muncă.

 

Rezultate preconizate:

 • 400 persoane dobândesc competențe antreprenoriale
 • 400 planuri de afaceri elaborate de participanți în cadrul cursurilor de formare antreprenorială
 • 60 de planuri de afaceri selectate pentru finanțare în cadrul unui concurs
 • 60 câștigători ai planurilor de afaceri participă la stagii de practică pentru transfer de cunoștințe și abilități antreprenoriale
 • 60 viitori antreprenori informați și consiliați în vederea demarării afacerii
 • 60 afaceri înființate; minim 2 locuri de muncă create/afacere
 • 60 antreprenori consiliați și sprijiniți să își înmatriculeze și să își deruleze afacerea
 • 60 de afaceri subvenționate cu maxim 40.000 euro pentru a-și pune în aplicare planul de afaceri selectat.

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020

Conţinutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziţia oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României

Cine poate participa la activitățile proiectului?

  • 300 de șomeri, cu excepția tinerilor NEETS* și persoane inactive (inclusiv studenți, persoane casnice)
  • 100 angajați, inclusiv persoane care desfășoară o activitate independentă (persoane fizice autorizate, titulari ai întreprinderilor individuale și membrii întreprinderilor familiale)

* tinerii NEETS = tinerii între 16-24 ani, care nu urmează nicio formă de învățământ și nici nu au un loc de muncă

Ce condiții trebuie să îndeplinești?

 • să ai între 18 și 64 de ani
 • să ai domiciliul/reședința în una din localitățile județelor Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt sau Vâlcea
 • să ai cel puțin studii medii
 • să te încadrezi în una din categoriile de grup țintă de mai sus
 • să intenționezi să îți deschizi o afacere în una din localitățile urbane din județele Dolj, Olt, Gorj, Mehedinți sau Vâlcea
 • sa nu fii beneficiar al altui proiect START-UP PLUS

Ce trebuie să faci ca să te înscrii:

 • să participi la campaniile noastre de informare
 • să ne urmărești pe pagina de Facebook StartUp Plus Sud Vest Oltenia
 • să ne scrii la adresa startupSV@ccir.ro
 • să iei legătura cu persoana de contact din județul tău

Pași de urmat ca să beneficiezi de sprijinul financiar

Dacă te-ai înscris la activitățile proiectului:

 1. Vei participa la un curs de antreprenoriat și vei învăța să faci un plan de afaceri. Promovarea cursului îți garantează o diplomă de Competențe antreprenoriale, eliberată de ANC
 2. Vei elabora un plan de afaceri pentru ideea ta de afacere cu care vei participa la concursul de planuri de afaceri

Dacă planul tău de afaceri este selectat pentru finanțare:

 1. Vei face un stagiu de practică de 40 de ore în cadrul unei firme partenere
 2. Vei fi sprijinit pentru demararea proiectului
   a.Vei fi consiliat și asistat să îți înmatriculezi firma
   b.Vei primi consultanță și asistență pentru inițierea afacerii
 3. Îți vei înființa firma cu obiectul de activitate propus prin planul de afaceri
 4. Vei primi o subvenție de maxim 40.000 euro, imediat după înființarea firmei tale, pentru finanțarea tuturor activităților propuse în planul de afaceri
 5. Vei pune în practică planul de afaceri și vei crea 2 locuri de muncă;
 6. Afacerea ta va fi monitorizată pe toată durata proiectului și după finalizarea acestuia

Afacerile înființate – condiții:

 • firmele trebuie să fie noi – se vor deschide numai după finalizarea concursului de planuri de afaceri de către câștigători
 • afacerile trebuie să fie în domenii non-agricole
 • firmele trebuie să fie înființate în mediul urban, într-unul din următoarele județe: Dolj, Gorj, Mehedinți, Olt sau Vâlcea
 • fiecare afacere trebuie să genereze cel puțin 2 locuri de muncă
 • antreprenorul trebuie să respecte întocmai planul de afaceri asumat și selectat spre finanțare
 • beneficiarii persoane fizice care înființează afaceri nu trebuie sa aibă calitatea de asociați majoritari în structura altor întreprinderi, la data semnării contractului de subvenție.