Camera de Comerţ şi Industrie a României este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. h, să avizeze la cerere alte documente pentru comerţul internaţional (invoice, certificat fitosanitar, exporter registry form, letter of authorisation, declaraţie de producător, etc).

Acte necesare pentru avizarea documentelor de comerţ internaţional:

• cerere (original);
• împuternicire / delegaţie (original);
• documentul pentru care se solicită avizarea în original şi copie.

Tarife avizare documente pentru comerţul internaţional (fără TVA):

• 378,15 lei / set;
• 302,52 LEI / set pentru 2 sau mai multe seturi (reducere de 20%)

Un set de documente se poate compune din:

• alte documente pentru comerţul internaţional;
• certificat de origine şi alte documente pentru comerţul internaţional.

Consultanţă de specialitate: 30 EUR / 30 de minute (fără TVA).

Legislaţie incidentă:

• Legea 335/2007 modificată şi completată;
• Reg. CEE nr. 2913/1992 – Codul vamal comunitar;
• Reg. CEE nr. 2454/1993 de stabilire a unor dispoziţii de aplicare a Codului Vamal Comunitar.

În perioada 23.12.2019 – 03.01.2020 inclusiv, nu se lucrează cu publicul pentru serviciile Carnete ATA, Certificate de Origine și Avizarea Documentelor de Comerț Internațional .

Contact: