IMPORTANT

Program de lucru cu publicul: Luni – Joi, 09:00 – 15:00 / Vineri 09:00 – 12:30

Programări la programare@ccir.ro 

Documente necesare

1. Cererea, care va cuprinde:

• datele de identificare ca persoană juridică (CUI, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului, adresa, persoana de legătură)
• scopul călătoriei
• durata estimată a evenimentului şi a exportului temporar
• ţara de destinație şi ţările de tranzit, cu precizarea locurilor în care se realizează controlul vamal (în interior sau la frontieră)
• mijlocul de transport folosit, cu precizarea numărului de înmatriculare
• datele de identificare ale persoanei responsabile de Carnet.
2. Lista Generală Bunuri (LGB)

Tarife (fără TVA) – plata prin mijloace electronice în conturile https://ccir.ro/despre/contact/

• 158,00 Euro / carnet
• 7,00 Euro / filă + 2,5 Lei / filă listată
• taxă de urgenţă: 55 Euro pentru eliberare carnet ATA în 24h sau 33 Euro pentru eliberare carnet ATA în 48h
• garanţie plătită către CCIR în funcţie de valoarea produselor şi de ţara de destinaţie

Cerere emitere carnet ATA

Lista Generală Bunuri (LGB)

Instrucțiuni completare LGB

Cerere restituire garanție

Termen de eliberare
• 3 zile, în regim normal
• mai puţin de 3 zile, în regim de urgenţă

Camera de Comerț şi Industrie a României este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. g, să emită carnete pentru admiterea temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale (ATA).

Carnetul ATA este un document internaţional, în baza căruia mărfurile aflate în regim de export temporar circulă liber, fără plata unor taxe vamale de tranzit şi/sau de import.

Ţările care au aderat la Convenţia ATA

Albania, Hungary, Norway, Algeria, Iceland, Pakistan, Andorra, India, Poland, Australia, Iran, Portugal, Austria, Ireland,  Romania, Israel, Russia, Belarus, Italy, Senegal, Belgium/Luxembourg, Japan, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Korea, Singapore, Bulgaria, Latvia, Slovakia, Canada, Lebanon, Slovenia, Chile, Lithuania, South Africa, China, Macao, Spain, Cote d’Ivoire, Macedonia, Sri Lanka, Croatia, Madagascar, Sweden, Cyprus, Malaysia, Switzerland, Czech Republic, Malta, Thailand, Denmark, Mauritius, Tunisia, Estonia, Mexico, Turkey, Finland, Moldova, Ukraine, France, Mongolia, United Arab Emirates, Germany, Montenegro, United Kingdom, Gibraltar, Morocco, United States, Greece, Netherlands, Chinese, Taipei, Hong Kong, China, New Zealand.

Categorii de mărfuri care pot fi acoperite de carnetul ATA

• mărfurile destinate sa fie prezentate sau utilizate la expoziţii, târguri, congrese sau manifestări similare
• echipamentul profesional
• containerele, paletele, ambalajele, mostrele şi alte mărfuri importate în cadrul unei operaţiuni comerciale
• mărfurile importate în cadrul unei operaţiuni de producţie
• mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural
• efectele personale ale călătorilor şi bunurile importate în scop sportiv
• materialul de propagandă turistică
• mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră (mărfuri transportate de locuitorii zonelor de frontieră în vederea exercitării meseriei sau profesiunii lor – meşteşugari, medici etc.; efectele personale sau articolele de uz casnic ale locuitorilor din zonele de frontieră, pe care le importă pentru a fi reparate, prelucrate sau transformate; materialul destinat exploatării bunurilor imobile situate în interiorul zonei de frontieră a teritoriului de admitere temporară; materialul ce aparţine unui organism oficial, importat în cadrul unei acţiuni de prim ajutor (incendiu, inundaţii etc.)
• mărfurile importate în scop umanitar
• mijloacele de transport
• animale

Carnetul ATA este valabil o perioadă de 12 luni de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii, la cererea beneficiarului, pentru alte 12 luni, dar nu mai mult de o singura dată.

Legislaţie incidentă

• Legea 335/2007 a camerelor de comerț din România, cu modificările și completările ulterioare
• Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990
• Legea 395/2002 pentru aderarea României la Convenția privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990

Consultanţă de specialitate – 30 EUR / 30 de minute (fără TVA)

Contact