IMPORTANT:

Program de lucru cu publicul: Luni-Joi, 09:00 – 15:00/Vineri. 09:00 – 12:30

În măsura posibilităților, vă rugăm să programați vizita la CCIR la 021.319.01.02 sau Juridic@ccir.ro și să efectuați plata prin mijloace electronice în conturile https://ccir.ro/despre/contact/

Camera de Comerţ şi Industrie a României este abilitată, prin Legea 335/2007, cap. III, art. 28, alin. 2, lit. g, să emită carnete pentru admiterea temporară a mărfurilor scutite de taxe vamale (ATA).

Carnetul ATA este un document internaţional, în baza căruia mărfurile aflate în regim de export temporar circulă liber, fără plata unor taxe vamale de tranzit şi/sau de import.

Categorii de mărfuri care pot fi acoperite de carnetul ATA:

• mărfurile destinate sa fie prezentate sau utilizate la expoziţii, târguri, congrese sau manifestări similare;
• echipamentul profesional;
• containerele, paletele, ambalajele, mostrele şi alte mărfuri importate în cadrul unei operaţiuni comerciale;
• mărfurile importate în cadrul unei operaţiuni de producţie;
• mărfurile importate în scop educativ, ştiinţific sau cultural;
• efectele personale ale călătorilor şi bunurile importate în scop sportiv;
• materialul de propagandă turistică;
• mărfurile importate în cadrul micului trafic de frontieră (mărfuri transportate de locuitorii zonelor de frontieră în vederea exercitării meseriei sau profesiunii lor – meşteşugari, medici etc.; efectele personale sau articolele de uz casnic ale locuitorilor din zonele de frontieră, pe care le importă pentru a fi reparate, prelucrate sau transformate; materialul destinat exploatării bunurilor imobile situate în interiorul zonei de frontieră a teritoriului de admitere temporară; materialul ce aparţine unui organism oficial, importat în cadrul unei acţiuni de prim ajutor (incendiu, inundaţii etc.);
• mărfurile importate în scop umanitar;
• mijloacele de transport;
• animale.

Carnetul ATA este valabil o perioadă de 12 luni de la data emiterii, cu posibilitatea prelungirii, la cererea beneficiarului, pentru alte 12 luni, dar nu mai mult de o singura dată.

Pentru eliberarea unui carnet ATA este necesară trimiterea unei cereri către CCIR care să conţină datele de identificare ca persoană juridică (CUI, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului, adresa, persoana de legătură), precum şi următoarele elemente:

• scopul călătoriei;
• durata estimată a evenimentului şi a exportului temporar;
• ţara de destinaţie şi ţările de tranzit, cu precizarea locurilor în care se realizează controlul vamal (în interior sau la frontieră);
• mijlocul de transport folosit, cu precizarea numărului de înmatriculare;
• responsabilul de carnet;
• o listă în limbile română şi engleză cu produsele cuprinse pe carnet conţinând denumirea, cantitatea, eventual greutatea, valoarea acestora.

Ţările care au aderat la Convenţia ATA:

Albania, Hungary, Norway, Algeria, Iceland, Pakistan, Andorra, India, Poland, Australia, Iran, Portugal, Austria, Ireland,  Romania, Israel, Russia, Belarus, Italy, Senegal, Belgium/Luxembourg, Japan, Serbia, Bosnia and Herzegovina, Korea, Singapore, Bulgaria, Latvia, Slovakia, Canada, Lebanon, Slovenia, Chile, Lithuania, South Africa, China, Macao, Spain, Cote d’Ivoire, Macedonia, Sri Lanka, Croatia, Madagascar, Sweden, Cyprus, Malaysia, Switzerland, Czech Republic, Malta, Thailand, Denmark, Mauritius, Tunisia, Estonia, Mexico, Turkey, Finland, Moldova, Ukraine, France, Mongolia, United Arab Emirates, Germany, Montenegro, United Kingdom, Gibraltar, Morocco, United States, Greece, Netherlands, Chinese, Taipei, Hong Kong, China, New Zealand.

Termen de eliberare:

• 3 zile în regim normal;
• mai puţin de 3 zile, în regim de urgenţă.

Tarife (fără TVA):

• 146,00 Euro / carnet;
• 7,00 Euro / filă + 2,5 Lei / filă listată;
• taxă de urgenţă: 55 Euro pentru eliberare carnet ATA în 24h sau 33 Euro pentru eliberare carnet ATA în 48h;
• garanţie plătită către CCIR în funcţie de valoarea produselor şi de ţara de destinaţie.

Legislaţie incidentă:

• Legea 335/2007 modificată şi completată;
• Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990;
• Legea nr. 395 din 14 iunie 2002 pentru aderarea României la Convenţia privind admiterea temporară, adoptată la Istanbul la 26 iunie 1990

Consultanţă de specialitate: 30 EUR / 30 de minute (fără TVA).

Cerere emitere carnet ATA

Cerere restituire garanție

Contact: