La cererea persoanei juridice interesate, Camera de Comerţ şi Industrie a României, în baza art. 28 alin.2 lit. k din Legea nr. 335/2007 a camerelor de comerţ din România şi art. 16 pct. 10 din statutul Camerei Naţionale, certifică semnătura reprezentantului legal al societăţii comerciale solicitante, aplicată pe documentele emise de acesta.

Important:

– se pot certifica doar semnăturile emise de reprezentanţii legali ai societăţii solicitante;
– se pot certifica semnăturile doar de pe documente originale;
– se certifică semnătura nu conţinutul documentelor;
– nu pot fi certificate semnăturile reprezentanţilor legali al căror mandat a expirat;
– nu pot fi eliberate certificări de semnătură pentru societăţile comerciale radiate, aflate în lichidare sau pentru care a încetat dreptul de administrare în cadrul procedurii de insolvenţă.

Documente necesare

Pentru obţinerea certificării de semnătură, solicitanţii se vor adresa Biroului Legislaţie şi Contencios – Departament Strategii, Politici, Programe şi Juridic a CCIR, cu următoarele documente:

– cerere – formular tip pe care îl descărcaţi aici:

Cerere pentru certificarea semnăturii

– documentele pentru care se solicită certificarea de semnătură (original + copie certificată);
– cartea de identitate/ buletinul/paşaportul, după caz, a reprezentantului legal a cărui semnătură se certifică (copie);
– certificatul de înregistrare în Registrul Comerţului, copie conformă cu originalul;
– împuternicirea persoanei delegate să obţină certificarea de semnătură;.
– cartea de identitate/buletinul/paşaportul persoanei împuternicite să obţină certificarea de semnătură (copie).

Tarif : 20 EUR (în lei, la cursul BNR din ziua plăţii) + TVA

Consultanţă de specialitate: 30 EUR / 30 de minute (fără TVA).

Plătește online

Contact: