Primele burse de mărfuri din România au apărut acum 135 de ani, ca urmare a eforturilor Camerei de Comerţ şi Industrie. Printr-un memoriu depus la Ministerul de Agricultură, Comerţ şi Lucrări Publice, prin se care arăta dezvoltarea din ultimul an a comerţului cu efecte publice, Camera de Comerţ şi Industrie a argumentat necesitatea înfiinţării unei burse, pentru fixarea cursurilor, monedelor şi efectelor în baza cererii şi ofertei.

După aproape un secol şi jumătate, Camera de Comerţ şi Industrie a României (CCIR) devine “supraveghetorul” burselor de mărfuri din România, îndeplinind atribuţiile ce-i sunt conferite prin Legea nr. 357/2005 si prin Regulamentul nr. 25 din 30 septembrie 2014 privind avizarea, supravegherea, controlul şi sancţionarea activităţii burselor de mărfuri, publicat în Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 850 din data de 21 noiembrie 2014:

  • Încheierea de acorduri şi protocoale de colaborare cu instituţii de reglementare şi supraveghere ale pieţei de capital sau ale burselor de mărfuri
  • Emiterea şi actualizarea actelor şi documentelor specifice burselor de mărfuri – regulamente, norme, instrucţiuni, atestate, interpretări etc
  • Acordarea avizului prealabil de legalitate şi oportunitate pentru înfiinţarea burselor de mărfuri
  • Avizarea regulamentelor operaţionale pentru pieţele de tranzacţionare dezvoltate
  • Sancţionarea burselor de mărfuri în situaţia constatării abaterilor faţă de dispoziţiile legale specifice

Contact: