• Camera de Comerț și Industrie a României (www.ccir.ro)

   

  CCIR propune soluții pentru criza forței de muncă calificate din România

   

  Politici necesare pentru creșterea productivității în România

   

  Antreprenorii români din Austria față în față cu Președintele CCIR

   

  Inițiative comune CCIR și Camera Economică a landului Carintia pentru atragerea de investiții

   

  Oportunități investiționale în industria turismului din România și Peru

   

  Relațiile diplomatice România – Peru: diversificarea oportunităților oferite de cele două piețe

  Întărirea cooperării pe linie Camerală între CCIR și Camera de Comerț Lima

   

  România – Peru: perspective și proiecte pentru intensificarea schimburilor comerciale

   

   

  Cele mai bune practici anticorupție din SUA, ajustate la nevoile comunității de afaceri din România, discutate la Camera de Comerț și Industrie a României

   

  Consolidarea relațiilor de colaborare dintre România și Statele Unite ale Americii, în discuție la Camera de Comerț și Industrie a României

   

  Noi oportunități de promovare a relațiilor economice dintre România și Republica Belarus”

   

  Mihai Daraban: „E nevoie de o cursă directă România – Georgia”

 • Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Arad (www.ccia-arad.ro)

  CURSURI

  1. Auditor intern al sistemului de management al calităţii conform ISO 9001:2015 şi ISO 19011:2011

  Perioada: 23 – 25 ianuarie 2017

  Curs auditor intern al managementului calitatii_ianuarie 2017

  1. EXPERT ACHIZIŢII PUBLICE – cod COR 214946

  Perioada: 24 ianuarie – 6 martie 2017

  Nivel minim de studii: superioare

  Curs expert achizitii publice

  1. Expert accesare fonduri structurale şi de coeziune europeană – cod COR 242213

  Perioada: 12 februarie – 29 martie 2017

  Nivel minim de studii: superioare

  1. Inspector resurse umane – cod COR  333304

  Nivel minim de studii: medii

  Perioada:13 februarie – 16 martie 2017

   

  SEMINARII

  1. 14 martie 2017

  Zilele Francofoniei, în parteneriat cu Institutul Francez din Timişoara şi Asociaţia AMIFRAN

  Descriere: întâlnire informală între mediul de afaceri francofon arădean şi actorii culturali francofoni din regiune

  Locaţie: sediul CCIA Arad

  Ziua francofoniei_14 martie

   

   

  TÂRGURI

   

  1. 10 – 12 februarie 2017 – Petreceri de Vis, ediţia 10

  Târg de nunți și organizare de evenimente

  Locaţie: Expo Arad

  rsz_petreceri_de_vis_2017

  1. 25 – 26 februarie 2017 – Arpicultura, ediţia 3

  Eveniment apicol – conferințe, produse și utilaje apicole

  Locaţie: Expo Arad

  ARpicultura 2017

  1. 16 – 19 martie 2017 – Confort Construct&Instal, ediţia 23

  Târg internațional de construcții, instalații și imobiliare

  Locaţie: Expo Arad

  Confort Construct & Instal

   

  SESIUNI CONSULTANŢĂ ANTREPRENORIALĂ GRATUITĂ

  1. 10 martie 2017

  Descriere: oportunități de finanțare atât din fonduri europene cât și pentru start-up-uri – afaceri care sunt la început de drum

  Locaţie: sediul CCIA Arad

   

   

   

 • Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila (www.cciabr.ro)

  În perioada martie- aprilie 2017, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila organizează:

  A. CURSURI AUTORIZATE în conformitate cu U.G. nr. 129/2000 republicată:

  1. Curs de perfecționare pentru ocupația Cadru tehnic cu atribuții în domeniul prevenirii și stingerii incendiilor” (cod COR 541902).

  Competențele dobândite la finalizarea cursului:

  • Acordarea asistenței tehnice de specialitate în situații critice,
  • Controlul modului de respectare a măsurilor de apărare împotriva incendiilor,
  • Elaborarea documentelor specifice activității de apărare împotriva incendiilor,
  • Instruirea salariaților în domeniul apărării împotriva incendiilor,
  • Monitorizarea activității de apărare împotriva incendiilor,
  • Organizarea activității de apărare împotriva incendiilor,
  • Planificarea activității de apărare împotriva incendiilor.

  Durata cursului: 136 ore.

   

  1. Curs de specializare pentru ocupația Responsabil de mediu” (cod COR 325710).

  Competențele dobândite de absolvenți:

  • Gestionarea cerințelor legale de mediu;
  • Elaborarea programului de management de mediu;
  • Elaborarea programului de monitorizare a factorilor de mediu;
  • Monitorizarea factorilor de mediu;
  • Realizarea auditului intern;
  • Elaborarea programului de audit intern;
  • Supravegherea activității pentru prevenirea efectelor provocate de situațiile de urgență;
  • Raportarea activității de mediu;
  • Elaborarea documentației sistemului de management mediu;
  • Coordonarea programului de instruire a personalului;

  Durata cursului: 40 ore.

   

  1. Curs de specializare pentru ocupația Manager proiect” (cod COR 242101).

  Competențele dobândite la finalizarea cursului:

  • Stabilirea scopului proiectului;
  • Stabilirea cerinţelor de management integrat al proiectului;
  • Planificarea activităţilor şi jaloanelor proiectului;
  • Gestiunea utilizării costurilor şi a resurselor operaţionale pentru proiect;
  • Realizarea procedurilor de achiziţii pentru proiect;
  • Managementul riscurilor;
  • Managementul echipei de proiect;
  • Managementul comunicării în cadrul proiectului;
  • Managementul calităţii proiectului.

  Durata cursului: 40 ore.

   

  1. Curs de specializare pentru ocupația Formator” (cod COR 242401).

  Competențele dobândite la finalizarea cursului:

  • Pregătirea formării;
  • Realizarea activității de formare;
  • Evaluarea participanților la formare;
  • Proiectarea programelor de formare;
  • Evaluarea;
  • Revizuirea și asigurarea calității programelor și a strategiilor de formare.

  Durata cursului: 40 ore.

   

  1. Curs de specializare pentru ocupația Inspector în domeniul securității și sănătății în muncă” (cod COR 325723).

  Competențele dobândite la finalizarea cursului:

  • Organizarea activității de protecția muncii;
  • Asigurarea semnalizării de securitate și sănătate în muncă;
  • Instruirea personalului pe probleme de securitate și sănătate în muncă;
  • Prevenirea accidentelor de muncă și menținerea stării de sănătate a personalului;
  • Asigurarea echipamentului individual de protecție/lucru;
  • Investigarea cauzelor producerii accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor;
  • Monitorizarea activității de protecție a muncii;
  • Coordonarea activităților de intervenție în cazuri de necesitate.

  Durata cursului: 80 ore.

   


  B.
  În luna martie a.c. instituția noastră va organiza un seminar de prezentare a programelor de finanțare ale Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat.

  C.
  Cu ocazia Floriilor și Paștelui, Camera de Comerț, Industrie și Agricultură Brăila, în parteneriat cu Consiliul Județean Brăila, organizează ediția a doua a Târgului Pascal (06-09 aprilie 2017).

   

   

   

 • Camera de Comerț şi Industrie Cluj(www.ccicj.ro)

  Camera de Comerț și Industrie Cluj va organiza și derula în perioada –martie- aprilie 2017 următoarele evenimente și activități:

  1. ’’Surse de finanțare de la bugetul de stat pentru IMM –uri 2017 ”, 6 martie 2017- eveniment organizat de către Camerade Comerț și Industrie Cluj în colaborare cu OTIMMC Cluj, la sediul Facultatii de Business a Universității Babeș-Bolyai Cluj-Napoca, având ca tematică prezentarea instrumentelor elaborate la nivel naţional în vederea susţinerii și dezvoltării de noi activităţi antreprenoriale în sectorul IMM-urilor, Programul “ Start-up Nation – România ”, programele naționale multianuale cu finanțare de la bugetul de stat pentru anul 2017.

  La eveniment au participat din partea Ministerului pentru Mediul de Afaceri, Comerț și Antreprenoriat, D-l Harry-Ylan Laufer – Secretar de Stat, coordonator al sectorului IMM și D-l Adrian Mlădinoiu – Secretar de Stat, Secretariatul General al Guvernului, prezentarea bucurându-se de un interes deosebit din partea potențialilor beneficiari de subvenții în cadrul acestui program de finanțare. Din partea gazdelor s-au adresat audienței domnul Gheorge Vușcan-Prefectul județului Cluj, doamna Veronica Danciu– Șef OTIMMIC Cluj și domnul Ioan Alin Nistor– decan al Facultății de Business din Cluj-Napoca.

  rsz_1

  rsz_22

  1. Vizita atașatului economic și comercial al Ambasadei Belgiei la București, 09 martie 2017

  rsz_23

  Președintele Camerei de Comert si Industrie Cluj, domnul Ștefan Dimitriu a avut deosebita plăcere de a primi joi, 09 martie 2017, vizita doamnei Anne Defourny, noul ataşat economic şi comercial al Ambasadei Belgiei la Bucureşti.

  Domnia sa, recent numită în noua functie, a efectuat o scurtă vizită de lucru pentru a se informa asupra oportunităţilor de afaceri din zona de nord-vest a țării și de a identifica sectoarele de activitate care ar putea facilita dezvoltarea relațiilor de colaborare româno-belgiene.

  Domnul Dimitriu a raspuns tuturor întrebărilor adresate, prezentând distinsului oaspete o radiografie succintă a specificului economic al județului Cluj și  a zonei de nord-vest a țării și și-a exprimat disponibilitatea de susținere a viitoarelor ințiative menite să atragă în continuare investitorii belgieni în zonă, astfel încât numărul acestora să crească raportat la cele 132 de firme cu capital belgian câte există în prezent în județul Cluj.

   

  În următoarea perioadă, instituția Camerei vă fi implicată în desfășurarea unor acțiuni și evenimente, după cum urmează:

  1. TÂRGUL INTERNATIONAL TEHNIC, ediția a 25-a, 21-24 martie 2017

  Evenimentul organizat în cadrul centrului expozițional Expo Transilvania va găzdui  companii de top din țară și străinatate specializate în: mașini unelte, strunguri, mașini de frezat, de găurit, scule de prelucrare prin așchiere, mașini de debitat, sisteme de bavurare, roboți industriali, mese de sudură, mese hidraulice, scule, port scule, menghine, pompe hidraulice, instrumente de măsura și control, rulmenți, scule de mână și multe altele.

   rsz_1rsz_4

  1. Curs de Responsabil cu Gestiunea Deșeurilor, 21– 22 martie 2017

  Scopul acestui curs este de a facilita instruirea persoanelor desemnate cu gestionarea deşeurilor din cadrul firmelor, astfel încât să se asigure îndeplinirea obligaţiilor legale în acest domeniu.

  Tematica cursului cuprinde legea deşeurilor şi legea protecţiei mediului, fluxul gestiunii deşeurilor, transportul deşeurilor şi obligaţiile agenţilor economici, soluţii practice pentru conformarea companiilor cu cerinţele legislaţiei de mediu în domeniul deşeurilor, evitarea sancţiunilor, studii de caz, etc.

   

   1. AGRA EXPO TRANSILVANIA- Târg Internațional Specializat pentru Agricultură, Zootehnie, Industrie Alimentară și Ambalaje, 30 martie – 2 aprilie 2017.

  rsz_5

 • Camera de Comerț și Industrie a Municipiului București (www.ccib.ro)

  Evenimente organizate de Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti  în perioada martie-aprilie 2017

   

  Open House Networking la Palatul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti

  Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti organizează vineri, 3 martie 2017, începând cu ora 13:00, Open House Networking – Secţiunea Comerţ la Palatul Camerei de Comert si Industrie a Municipiului Bucuresti (Str. Ion Ghica nr. 4, etaj 2, Sala de Consiliu).

  Manifestarea este a doua dintr-o serie de întâlniri periodice ale conducerii şi executivului Camerei bucureştene cu membrii CCIB, vizează o mai bună cunoaştere reciprocă şi constituie, totodată, un excelent prilej pentru a promova în randul membrilor evenimentele aflate în pregatire, ofertele speciale dedicate acestora, dar şi serviciile oferite de echipa noastră. De asemenea, membrii CCIB au posibilitatea de a transmite doleanţele şi problemele cu care se confruntă, urmand ca, în baza atribuţiilor legale, Camera bucureşteană să acţioneze în consecinţă la nivelul instituţiilor statului.

  Pentru informaţii suplimentare şi confirmarea participării, persoană de contact este d-na Olga Badea, telefon 0728 135 876, e-mail: [email protected].

   

  Misiune economica în Republica Populară Chineză

  Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti în parteneriat cu Olimpic International Turism organizează în perioada 19-25 martie 2017 o misiune economică în Republica Populară Chineză, la Beijing şi Shanghai.

  Acţiunea are drept scop vizitarea unora dintre cele mai importante târguri privind petrolul şi industria petrochimică din lume, şi anume: CIPPE 2017 Beijing – 17th China Int’l Petroleum & Petrochemical Technology & Equipment Exhibition; CING 2017 – The 7th China International Natural Gas Technology & Equipment Exhibition; EXPEC 2017 – The 17th China International Explosion Petroleum Electric Technology & Equipment Exhibition. Aceste manifestări expoziţionale reunesc anual peste 80.000 de profesionişti din 65 de ţări din întreaga lume, având 18 pavilioane naţionale şi 2000 de expozanţi.

  Misiunea economică facilitează şi stabilirea de întâlniri de afaceri cu parteneri locali pe diferite domenii de activitate, precum şi informare şi documentare privind diverse oportunităţi de afaceri locale.

  Taxa de participare este de 1190 euro + 2.000 lei /persoană, loc în cameră dublă (supliment single: 290 euro) şi include:

  • asistenţă profesională asigurată de CCIB înainte şi pe parcursul misiunii;
  • bilet avion Bucureşti – Istanbul – Beijing / Shanghai – Istanbul – Bucureşti pe cursa Turkish Airlines
  • bilete avion pe cursa internă Shanghai – Beijing (China Airways)
  • transferuri aeroport – hotel – aeroport în ambele oraşe, precum şi la locurile de întâlniri de afaceri;
  • 5 nopţi cazare cu mic dejun (3 nopţi în Beijing şi 2 nopţi în Shanghai)
  • ghid asistent din partea agenţiei.

  Pentru înscrieri şi detalii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

   

  OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM

  Persoana de contact: Roxana Dinca

  tel: 0372 274 104, mobil: 0725 274 104, e-mail: [email protected]

   

  Persoana de contact în CCIB, pentru programul profesional:

  Mircea Toader, consilier al preşedintelui, pentru relaţii internaţionale

  tel: 021 319 01 05, mobil: 0725 167 894, e-mail: [email protected]

   

  Misiune economica în Iordania şi Israel

  Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti în parteneriat cu Olimpic International Turism organizează în perioada 2-10 aprilie 2017 o misiune economică în Iordania şi Israel.

  Taxa de participare este de: 1.550 euro + 2.000 lei şi include:

  • asistenţă profesională asigurată de CCIB înainte şi pe parcursul misiunii;bilet avion Bucureşti –Tel Aviv – Bucureşti;
  • transferuri aeroport – hotel – aeroport, precum şi la întâlnirile de afaceri;
  • 4 nopţi de cazare in Amman la hotel de 5 * (loc în camera dublă) demipensiune;
  • 2 nopţi de cazare în Ierusalim la hotel de 4 *(loc în camera dublă) demipensiune;
  • 1 noapte de cazare în Tiberias la hotel de 4 *(loc in camera dublă) demipensiune;
  • 1 noapte  de cazare în Tel Aviv  la hotel de 4 * (loc in camera dublă) demipensiune;
  • 1 însoţitor la un grup de minimum 15 persoane;

  Pentru înscrieri şi detalii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

   

  OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM

  Persoana de contact: Elena Filiuţă

  tel/fax: 0372.274.103, mobil: 0725.997.678, fax: 021.330.51.23

  e-mail: [email protected]

   

  Persoana de contact în CCIB, pentru programul profesional:

  Mircea Toader, consilier al preşedintelui, pentru relaţii internaţionale

  tel: 021 319 01 05, mobil: 0725 167 894, e-mail: [email protected]

  Misiune economica în la Jakarta şi în Bali

  Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti în parteneriat cu Olimpic International Turism organizează în perioada 2-10 aprilie 2017 o misiune economică la Jakarta şi în Bali.

  Acţiunea are drept scop promovarea în Indonezia a firmelor din industria agroalimentară, morărit şi panificaţie. Suportul pentru realizarea misiunii este asigurat de Ambasada Romaniei la Jakarta şi cu implicarea directă a doamnei Valerica Epure, ambasador extraordinar şi plenipotenţiar al României în Republica Indonezia, acreditată şi pe lângă Asociaţia Naţiunilor din Asia de Sud-Est (ASEAN).

            Taxa de participare este de 1998 euro + 2000 lei şi include:

  • asistenta profesională asigurată de CCIB inainte si pe parcursul misiunii;
  • transport cu avionul pe ruta Bucuresti – Istanbul Doha – Jakarta – Bali  si retur Bali- Doha – Otopeni
  • transferuri private aeroport – hotel – aeroport in Jakarta, Bali
  • transferuri la intalnirile de afaceri
  • cazare 4 nopti Jakarta hotel Pullman 4* sau similar (loc in camera dubla), mic dejun inclus
  • cazare 5 nopti Bali hotel Furama 4* sau similar (loc in camera dubla), mic dejun inclus
  • vizitarea Targurilor Bali Interfood si Bio Food Bali
  • optional, tur de o zi Jakarta
  • optional, Full Day Safari Tour Bali
  • optional Croaziera 3 insule Nusa Lembongan, Nusa Penida and Nusa Ceningan pranz inclus
  • 1 insotitor la un grup de minim 10 persoane

  Pentru înscrieri şi detalii suplimentare vă rugăm să contactaţi:

   

  OLIMPIC INTERNATIONAL TURISM

  Persoana de contact: Anca Grigorescu

  Tel. 0372 274 110, mobil: 0725 997 675, fax: 021 330 5123

  e-mail: [email protected]

  Persoana de contact în CCIB, pentru programul profesional:

  Mircea Toader, consilier al preşedintelui, pentru relaţii internaţionale

  tel: 021 319 01 05, mobil: 0725 167 894, e-mail: [email protected]

  „Ziua oportunităţilor de afaceri” dedicată Iranului

  Camera de Comerţ şi Industrie a Municipiului Bucureşti organizează în a doua parte a lunii martie o nouă ediţie a Zilei oportunităţilor de afaceri, dedicată de această dată colaborării comercial – economice dintre România şi Iran.

  În cadrul acestei reuniuni, oamenii de afaceri au posibilitatea de a obţine informaţii privind: tendinţele în comerţul exterior bilateral, cadrul juridic şi accesul pe piaţa iraniană; participarea la licitaţii pe proiecte; oportunităţi de afaceri şi investiţionale; stimulente acordate oamenilor de afaceri români care lucrează cu parteneri din Iran.

  Informaţii suplimentare şi înscrieri: Mircea Toader, consilier al preşedintelui pentru relaţii internaţionale, tel: 0723 144 663/0725 167 894, e-mail: [email protected]

   

   

 • Camera de Comerț, Industrie, Navigație și Agricultură Constanța(www.ccina.ro)
  • Evenimente

   

  CCINA Constanţa a organizat, în data de 3 martie 2017, Simpozionul “Turismul pe litoralul românesc în sezonul 2017”, cu prilejul celor două manifestări expoziţionale de tradiţie: Salonul de Dotări Hoteliere și Alimentație Publică Litoral 2017” şi “Târgul de Mobilă 2017 Totul pentru casă şi familie”, desfăşurate în perioada  02 – 05 martie 2017, la Pavilionul Expozițional Mamaia. Tema principală a acestei întâlniri a fost sezonul turistic 2017 – proiecte de investiții pentru sezonul estival 2017, precum și alte subiecte de interes pentru reprezentanții din domeniul turismului. La acest eveniment au participat: ministrul Turismului, dl Mircea-Titus Dobre, prefectul judeţului Constanta, dl Adrian Nicolaescu, primarul municipiului Constanţa, dl Decebal Făgădău, reprezentanţi ai patronatelor din turism şi manageri ai unor unităţi de turism de pe litoral.

  seminar turism 2017

   

  • Târguri şi expoziţii

   

  Târgul de Mărțișor – Târg specializat pentru cadouri

  17 februarie – 8 martie, VIVO! Constanţa şi City Park Mall Constanţa

  Articole specifice de Mărţişor şi de Ziua femeii.

  Târgul a reunit un număr de 23 de firme, pe o suprafaţă de 191 de mp (în locaţia VIVO! Constanţa) şi un număr de 5 de firme, pe o suprafaţă de 50 de mp (în locaţia City Park Mall Constanţa).

   

  Salon Dotări Hoteliere şi Alimentaţie Publică – Salon de echipamente, materiale şi mobilier pentru hoteluri şi restaurante; Salon de finanţări şi asigurări

  2 – 5 martie, ediţia a XV-a, Pavilionul Expoziţional Mamaia, Constanţa

  Salonul de Dotări Hoteliere şi Alimentaţie Publică – LITORAL 2017 este singurul eveniment de acest profil din Constanţa, ce reuneşte, an de an, cei mai importanţi furnizori de servicii şi dotări specifice pentru industria HoReCa.

  Târg de Mobilă – Totul Pentru Casă Şi Familie – Salon de mobilă şi Salon de finanţări şi asigurări

  2 – 5 martie, ediţia a VI-a, Pavilionul Expoziţional Mamaia, Constanţa

  Tematica evenimentului este extrem de diversă şi include o gamă largă de produse, de la mobilierul clasic, până la variantele moderne, pentru casă, birouri şi spaţii comerciale,  alături de cele mai inovatoare oferte de decoraţiuni interioare.

  Ambele evenimente, Salonul de Dotări Hoteliere şi Alimentaţie Publică şi Târgul de Mobilă – Totul Pentru Casă Şi Familie au reunit 35 de firme expozante, pe o suprafaţă de 2.000 mp.

   

   

  Târgul de Turism “VACANŢA”

  10 – 12 martie, VIVO! Constanţa

  La acest eveniment, organizat în colaborare cu Asociaţia Naţională a Agenţiilor de Turism, au fost prezenţi unii dintre cei mai importanţi touroperatori din România şi Bulgaria, destinaţii turistice din România, centre SPA, companii aeriene, complexuri hoteliere de renume Din calendarul acţiunilor desfăşurate în cadrul Târgului de Turism “VACANŢA” Constanţa, ediţia de primăvară 2017, au făcut parte: prezentări de oferte şi destinaţii turistice, programe de dezvoltare şi promovare turistică, turism medical, de aventură, tombole cu premii – surpriză pentru vizitatori. Târgul a reunit un număr de 25 de firme, pe o suprafaţă de 130 mp.

   

  • Programe de formare

   

  Inspector în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă – 80 ore

  Curs de perfecţionare autorizat ANC, certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional

  Condiţii de acces – minim liceu

  Nr. participanţi: 20.

   

  Manager în activitatea de turism – 720 ore  (în derulare)

  Curs de perfecţionare autorizat ANC, certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional

  Condiţii de acces – studii superioare

  Nr. participanţi: 22.

   

  Inspector în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă – 80 ore (în derulare)

  Curs de perfecţionare autorizat ANC, certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional

  Condiţii de acces – minim liceu

  Nr. participanţi: 27.

   

   

  Activităţi care urmează să fie organizate de CCINA Constanţa

  în perioada MARTIE-APRILIE 2017

   

   

  • Evenimente, cursuri şi seminarii

   

  Curs Director Vânzări

           Camera de Comerţ, Industrie, Navigaţie si Agricultură Constanţa (CCINA) şi Schultz Consulting, organizează, în perioada 22-23 martie 2017, la sediul CCINA, cursul autorizat „Director de vânzări” – cod COR 112018. În cadrul cursului vor fi prezentate următoarele module: Managementul vânzărilor; Departamentul de vânzări; Strategia de vânzări; Negociere; Tehnici de negociere şi vânzări. Informaţii suplimentare: 0730143336 (pers. de contact – dna Cristina Zaharia) sau 0725308583 (pers. de contact – dna Lucia Calenici).

   

  • Târguri şi expoziţii

   

  • Târgul pentru Nunţi – Salon specializat de articole şi servicii pentru nunţi şi ocazii speciale

  17 – 19 martie, ediţia a XIV-a, Pavilion Expozitional Mamaia, Constanţa

  afis nunti 2017

   

  • Târg de Cadouri de PAŞTE – TINIMTEX

  22 – 26 martie, Pavilionul Expoziţional Mamaia, Constanţa

  afis tinimtex paste 2017

   

  • Târgul de Paşte – Târg specializat pentru cadouri

  06 – 15 aprilie, VIVO! CONSTANȚA

  afis targ paste 2017

   

  • Programe de formare

   

  Manager în activitatea de turism – 720 ore  (în derulare)

  Curs de perfecţionare autorizat ANC, certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional

  Condiţii de acces – studii superioare

  Nr. participanţi: 22.

   

  Inspector în domeniul Securităţii şi Sănătăţii în muncă – 80 ore (în derulare)

  Curs de perfecţionare autorizat ANC, certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional

  Condiţii de acces – minim liceu

  Nr. participanţi: 27.

   

  Arhivar – 120 ore

  Curs de iniţiere autorizat ANC, certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional

  Condiţii de acces – minim liceu

   

  Manager proiect– 40 ore

  Curs de perfecţionare autorizat ANC, certificate de absolvire recunoscute la nivel naţional

  Condiţii de acces – studii superioare

   

  Relaţii şi înscrieri: Ludovic Fraico/Dumitra Brun/Carmen Grigor;

  Tel: 0241 619854/int.221/225; fax: 0241 619454, mobil: 0773 359916/ 0734 885017/ 0723 430256; E-mail: [email protected], sau la sediul CCINA din Bdul. Al.Lăpuşneanu, nr.185A, Birou 3, parter.

   

  • Alte acţiuni

  În următoarea perioadă, experţii CCINA Constanţa vor derula următoarele activităţi:

  • Finalizare Strategie de Dezvoltare Locală pentru comuna Dumbrăveni, jud. Constanţa;
  • Finalizare Strategie de Dezvoltare Locală pentru comuna Cumpăna, jud. Constanţa.

   

 • Camera de Comerț și Industrie Neamț (www.ccint.ro)

  PROIECTE

   

  Proiect MOBILITAS 7

  CCI Neamț este partener în proiectul MOBILITAS  7 (februarie 2016- ianuarie 2018) alături de alături de MateraHUB din Italia – Solicitant, Dun Laoghaire Rathdown County Entreprise Board – Irlanda, Fundacio Centro Europeo de Empresas e Innovacion de Albacete – Spania, Bildung und projekt Netzwerk GMBH(BUPNET)- Germania  Scholten Consultancy- Olanda, Rinova UK si Camera de Comert Italiana din Lyon, Franta.

  Erasmus pentru tinerii antreprenori este un program de schimb transfrontalier care oferă antreprenorilor noi sau aspiranţi şansa de a învăţa de la antreprenorii cu experienţă care conduc mici companii în alte ţări participante.

  Pentru detalii suplimentare va rugam sa accesati site-ul http://erasmusforentrepreneurs.eu sau sa ne contactati pe mail la adresa [email protected] .

   

  Proiect MOBILITAS 2021 SGA 1 (februarie 2017- ianuarie 2019)

  CCI Neamț este partener în proiectul MOBILITAS 2021 SGA 1 alături de MateraHUB din Italia – Solicitant si de alte opt organizatii din tari precum Germania, Franta, UK, Danemarca, Polonia, Belgia si Olanda. Erasmus pentru tinerii antreprenori este un program de schimb transfrontalier care oferă antreprenorilor noi sau aspiranţi şansa de a învăţa de la antreprenorii cu experienţă care conduc mici companii în alte ţări participante. Schimbul de experienţă are loc în cadrul unui stagiu cu antreprenorul cu experienţă, ceea ce permite antreprenorului nou să dobândească abilităţile necesare conducerii unei mici firme.

  In luna martie Camera de Comert si Industrie Neamt va participa la Networking Meeting of Erasmus For Young Entrepreneurs.

  Poti participa la program în calitate de antreprenor nou dacă:

  • Ai intenţia fermă de a demara o afacere în baza unui plan de afaceri viabil;
  • Ai început propria afacere în ultimii 3 ani.
  • Compania sau activitatea ta (viitoare) poate fi în orice sector şi nu există limită de vârstă.

  Totuşi, trebuie:

  • Să fii rezident permanent al uneia dintre ţările participante;
  • Să ai un proiect concret sau o idee de afaceri concretă, reflectate într-un plan de afaceri;
  • Să fii motivat şi să te angajezi să colaborezi pe durata stagiului cu antreprenorul cu experienţă din cealaltă ţară participantă;
  • Să fii pregătit să contribui la dezvoltarea afacerii antreprenorului gazdă şi să îţi pui la dispoziţie abilităţile şi competenţele;
  • Să fii pregătit să completezi fondurile programului la nevoie pentru a acoperi costurile schimbului în străinătate.

  Poti participa la program în calitate de antreprenor gazdă dacă:

  • Eşti rezident permanent al uneia dintre ţările participante;
  • Eşti proprietarul-managerul unei întreprinderi mici sau mijlociiSAU o persoană direct implicată în antreprenoriat la nivelul consiliului de conducere al IMM-ului;
  • Ai condus o companie timp de mai mulţi ani;
  • Eşti dispus să împărtăşeşti cunoştinţele şi experienţa pe care le ai cu un antreprenor nou şi să acţionezi ca un mentor.

  In perioada de derulare a proiectului  avem diponibile 20  schimburi de experienta  pentru tineri antreprenori si 10 schimburi de experienta pentru 10 antreprenori gazda din Romania care doresc sa “gazduiasca” un tanar dintr-un alt stat european.

  Pentru detalii suplimentare va rugam sa accesati site-ul http://erasmusforentrepreneurs.eu sau sa ne contactati pe mail la adresa [email protected] .

  PRE-SOLVE – JUST /2014/JC00/AG (februarie 2016-februarie 2018) este un proiect finantate de catre DG Justice, implementat de CCI Neamt in calitate de partener alaturi de Eurochambre, in cadrul unui consortiu extins format din 8 tari. Obiectivul proiectului PRE-SOLVE este de a oferi a oferi sprijin si consultanta gratuita persoanelor fizice si juridice care se afla in dificultate(sunt in pragul insolventei). Proiectul urmareste dezvoltarea  unor instrumentelor care sa ofere firmelor aflate in dificultate o diagnoza a afacerii si consultanta personalizata pe diferite domenii (juridic, financiar, management strategic, marketing, resurse umane, managementul conflictelor) pentru a evita  intrarea in insolventa/faliment/ reorganizarea judiciara.

  In lunile martie si aprilie 2017 CCI Neamt va organiza seminarii si workshopuri gratuite de informare pentru antreprenorii din Judetul Neamt. Antreprenorii participanti pot solicita  o diagnoza personalizata a afacerii lor.

  Pentru detalii suplimentare va rugam sa sau sa ne contactati pe mail la adresa [email protected]

   

  Marti ,14.03.2017, la sediul Camerei de Comerț și Industrie a județului Neamț  s-a intrunit Biroul Biroului Unic. Scopul Biroului Unic este de a reuni într-un singur loc serviciile descentralizate și de a oferi servicii gratuite de consultanță celor care doresc să înființeze o nouă afacere sau să o dezvolte pe cea existentă și au nevoie de informații pentru obținerea avizelor, autorizațiilor și a altor acorduri de funcționare.

   

  Vineri, 17.03.2017– Adunarea Generala a Membrilor CCINT- s-a desfasurat la Teatrul Tineretului din Piatra Neamt.

   

 • Camera de Comerț și Industrie Prahova (www.cciph.ro)

   

  ACTIUNI TRECUTE ALE C.C.I. PRAHOVA

  Vizita Dlui. Emiliano Ramos, Director Comercial EMERGING EUROPE

  In data de 1 martie 2017, Camera de Comert si Industrie Prahova a primit vizita la sediul sau a Dlui. Emiliano Ramos, Director Comercial al publicatiei de afaceri britanice EMERGING EUROPE, o revista destinata prezentarii cat mai detaliate a oportunitatilor de afaceri si investitionale oferite de diverse piete est-europene. Cu aceasta ocazie, la recomandarea Ambasadei Romaniei in Regatul Unit al Marii Britanii si Irlandei de Nord, Dl. Ramos a prezentat viitoarea editie a acestei publicatii, dedicata Romaniei, solicitand sprijinul CCI Prahova in sustinerea acestui demers.

   

  Vizita reprezentantilor Ambasadei Republicii Bulgaria in Romania,  cu ocazia  Zilei Nationale a Republicii Bulgaria

  Cu ocazia sarbatoririi Zilei Nationale a Republicii Bulgaria, in data de 3 martie 2017 a avut loc traditionala vizita la Ploiesti a reprezentantilor  Ambasadei Republicii Bulgaria in Romania, sub conducerea E.S. Dl. Todor Churov,  Ambasadorul Republicii Bulgaria in Romania.

  Programul a cuprins ceremonia de depunere de coroane la Statuia Vanatorilor din Ploiesti, monument ridicat in cinstea eroilor Razboiului de Independenta, urmata de o reuniune la sediul CCI Prahova, unde,  alaturi de Dl. Presedinte Aurelian Gogulescu si echipa CCI Prahova au participat Dna. Madalina Lupea – Prefectul Judetului Prahova precum si  reprezentantii Consiliului Judetean Prahova si ai Primariei Municipiului Ploiesti.

  Cu acest prilej, au avut loc discutii privind excelenta colaborare bilaterala, rolul Camerei de Comert si Industrie Prahova in stimularea relatiilor diplomatice si comerciale dintre cele doua tari, evolutia schimburilor comerciale care in anul 2016 au depasit 4 miliarde de Euro,  actiunile organizate in colaborare cu Ambasada Republicii Bulgaria in Romania si Camera de Comert si Industrie Romania – Bulgaria, dar si aspecte ce vizeaza istoria si cultura comuna a celor doua popoare.

   

  Seminarii, Conferinte, Evenimente de promovare diverse

   

  Seminar de lucru« Închiderea anului financiar 2016: aspecte cheie în pregătirea acestui exercițiu »

  Camera de Comert si Industrie Prahova, in parteneriat cu Deloitte Romania, a organizat in data de 7 martie 2017 la sala « Europa » de la sediul CCI Prahova, seminarul de lucru cu tema “Închiderea anului financiar 2016: aspecte cheie în pregătirea acestui exercițiu”. În cadrul acestui seminar s-a discutat într-o manieră practică si  aplicata despre unele dintre cele mai importante aspecte întâlnite în domeniul financiar-contabil și fiscal precum: Inventarierea patrimoniului ; Principii generale de raportare financiară ; Imobilizările corporale și necorporale ; Stocuri ; Elemente monetare și nemonetare ; Datorii, provizioane și subvenții pe termen lung ; Capitaluri proprii, etc. Seminarul s-a adresat atât persoanelor care sunt implicate direct în activitățile financiar-contabile, cât și utilizatorilor informațiilor generate de reprezentantii  departamentelor financiar-contabile.

   

  Workshop «Business Without Corruption»

  In data de 7 martie 2017, Camera de Comert si Industrie Prahova a participat la Workshop-ul « BUSINESS WITHOUT CORRUPTION: Bune Practivi anti-coruptie din SUA, ajustate la nevoile comunitatii de afaceri din Romania ».

  Evenimentul a fost organizat de catre  Camera de Comert si Industrie a Romaniei, in colaborare cu General Dynamics, General Dynamics European Land Systems – Mowag si TRACE International si bucurandu-se de participarea E.S. Dlui Hans Klemm, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii la Bucuresti.

  Principalele teme abordate in cadrul workshop-ului au vizat subiecte precum cadrul conformitatii corporative, analizele de risc privind anti-coruptia la nivelul companiilor, factorii de risc in relatiile cu partile terte, instruirea personalului in domeniul conformitatii si eticii corporative sau cazuri concrete de abordare a politicilor corporative privind anti-coruptia.

   

  Evenimentul „Pentru Dumneavoastra, Doamnelor”

  Camera de Comert si Industrie Prahova in colaborare cu CECCAR Filiala Prahova, cu Ploiesti Shopping City si cu Confeuropa Imprese au organizat in data de 16 martie 2017, in sala « Europa » de la sediul Cci Prahova, cea de-a cincea editie din seria de evenimente « Pentru Dumneavoastra, Doamnelor », desfasurata sub semnul primaverii  si intitulata «Primavara – la feminin» . Evenimentul a reunit peste 100 de reprezentante de marca ale antreprenoriatului prahovean si romanesc, femei – manager, care conduc afaceri de succes, alaturi de doamne din administratie, invatamant, sanatate, cultura, presa si alte domenii. Informatii de interes pentru femei,  legate de styling, beauty, sanatate, aspecte privind rolul si importanta femeii in lumea actuala, au fost evidentiate in cadrul acestui eveniment  prin prezentari deopotriva  utile si atractive, prin povesti de succes ale unor doamne care au performat in domeniile pe care le reprezinta

   

  Manifestari expozitionale

   

  Infacoma – Expozitie internationala de materiale de constructii

  2 – 5 martie 2017,  Atena, Grecia.

   

  Aqua Therm  – Expozitie internationala de instalatii si echipamente termice

  2 – 5 martie 2017, Atena, Grecia

   

  Targul de turism EXPO VACANTA

  In perioada 10 – 12 martie 2017 s-a desfasurat la Ploiesti Shopping City cea de-a X-a editie, jubiliara a targului de turism Expo-Vacanta, organizat de catre Asociatia de Promovare si Dezvoltare a Turismului Prahova (APDT Ph), in cadrul careia CCI Prahova este membru fondator si vecepresedinte. Evenimentul expozitional a fost inaugurat in data de 10 martie, in prezenta a numerosi si importanti oaspeti, inclusiv reprezentanti ai Corpului Diplomatic acreditat in Romania –  E.S. Dna. Taous Djellouli, Ambasador al Algeriei in Romania, E.S. Dna. Faouz El Achchabi, Ambasador Extraordinar si Plenipotentiar al Marocului in Romania si E.S. Dna. Boutheina Labidi, Ambasador al Tunisiei in Romania.

  Targul  de turism Expo-Vacanta a reprezentat, pe parcursul celor 3 zile de desfasurare, un instrument eficient de promovare a ofertelor turistice, dar si un spatiu in care s-au desfasurat numeroase  actiuni conexe  – o expozitie tematica de fotografie, un atelier de confectionare a iilor traditionale, un atelier de flori, o tombola cu premii din partea expozantilor, momente artistice.

   

   

  Cursuri de formare si perfectionare profesionala

  Manager resurse umane: 27.02 – 04.04.2017

  Responsabil gestionare deseuri : 28.02 – 01.03.2017

  Formator de formatori:  28.02 – 15.03.2017

  Vanzator: 09.03.2017

  Arhivar: 13.03 – 19.04.2017

   

   

  ACTIUNI VIITOARE, martie – aprilie 2017

   

  Intalniri de lucru, vizite ale delegatiilor straine

   

  Forum de Afaceri Romano – Egiptean

  In perioada 4 – 6 aprilie 2017, o importanta delegatie guvernamentala si de afaceri egipteana, condusa de Dl. Hassan El Shafei, Membru al Consiliului Egyptian Businessmen’s Association si Presedinte al Consiliului de Afaceri Egipt – Romania va efectua o vizita in Romania. Cu aceasta ocazie, in data de 5 aprilie 2017, Camera de Comert si Industie Prahova in parteneriat cu Egyptian Businessmen’s Association va organiza un Forum de Afaceri Romano – Egiptean, in vederea stabilirii unor contacte directe intre cele doua comunitati de afaceri si a stimularii relatiilor economice si comerciale bilaterale. Cu aceasta ocazie, va fi semnat un Acord de Cooperare intre cele doua organizatii.

   

  Vizita in Judetul Prahova a E.S. Dl. Tran Thanh Cong, Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam in Romania

  In data de 6 aprilie 2017, Camera de Comert si Industrie Prahova va organiza vizita in Judetul Prahova a E.S. Dl. Tran Thanh Cong, Ambasadorul Republicii Socialiste Vietnam in Romania. Scopul acestei vizite este asigurarea unei mai bune cunoasteri reciproce si a explorarii oportunitatilor de cooperare bilaterala, programul profesional al acestui eveniment fiind deosebit de complex, cuprinzand intalniri cu reprezentantii administratiei publice locale, cu reprezentanti ai mediului de afaceri prahovean, precum si vizite la UPG si la sediile unor importante companii si parcuri industriale din judetul Prahova.

   

  Misiuni economice si vizite de lucru

   

  Vizita de lucru in Bulgaria

  In perioada 19 – 21 aprilie 2017, Camera de Comert si Industrie Prahova va organiza o vizita de lucru in Bulgaria, la Veliko Tarnovo, initiativa desfasurata cu sprijinul Camerei de Comert si Industrie Bulgaro – Romane din Ruse.

  Actiunea are ca scop crearea conditiilor necesare pentru derularea unui productiv schimb de experienta si identificarea unor oportunitati de colaborare bilaterala. Cu acest prilej, va avea loc un Forum Economic Romano – Bulgar precum si vizite la diverse companii bulgare.

   

  Forumuri, Simpozioane, Conferinte, alte evenimente

   

  Forumul  „Business Opportunities in Kazahstan”

  In data de 17 martie 2017, Camera de Comert si Industrie Prahova va participa la Forumul „Business Opportunities in Kazahstan”, organizat de catre Ambasada Republicii Kazahstan in Romania, in parteneriat cu Camera Bilaterala de Comert si Industrie Romania – Kazahstan.

  Evenimentul are scopul de a prezenta oportunitatile de participare la Expozitia Mondială de la Astana, care se va desfasura in perioada 10 iunie -10 septembrie 2017, unde România va avea un stand de 370 metri pătrați.

   

  Simpozion „Dezvoltarea relațiilor economice şi comerciale dintre Turcia şi România din perspectiva obiectivelor Programului Guvernului României privind investițiile şi mediul de afaceri”

  In data de 21 martie 2017,Camera de Comert si Industrie Prahova va participa la Simpozionul cu tema   „Dezvoltarea relațiilor economice şi comerciale dintre Turcia şi România din perspectiva obiectivelor Programului Guvernului României privind investițiile şi mediul de afaceri”.

  Acest eveniment este organizat de catre Asociația Oamenilor de Afaceri Turci (TIAD) si se va bucura de participarea E.S. Dl. Koray Ertas, Ambasadorul Republicii Turcia in Romania si a Dlui. Mukkerem Aksoy, Consilier Comercial.

  Eveniment  de netwoking „ Clubul Membrilor CCIPH”

  Prima editie a seriei de evenimente de networking intitulate „CLUBUL MEMBRILOR CCIPH”, este destinata companiilor din domeniul oil & gas  si energie (consultanta, proiectare, inginerie in domeniul industriei de petrol si gaze, productie de utilaje si echipamente de extractie si prelucrare petrol, conducte, rafinarii si instalatii petrochimice, transport si infrastructura, energie regenerabila, etc.) si vine ca raspuns la nevoia de cunoastere reciproca si cooperare intre companiile activand in aceste importante sectore ale economiei prahovene,  avand ca principal scop consolidarea de parteneriate locale care sa se coaguleze intr-o initiativa puternica si valoroasa.

   

  Ceremonia de Investitura a Ambasadorilor Onorifici ai Principatului de Monaco in Romania Dl. Aurelian Gogulescu, Presedintele Camerei de Comert si Industrie Prahova va fi investit in calitatea de Ambasador Onorific pentru Comert si Turism al Principatului Monaco in Romania, cu prilejul vizitei in Romania in perioada 25-27 aprilie 2017 a E.S. Dl. Robert Fillon, Ambasadorul Principatului Monaco in Italia si reprezentant al A.S.S. Printul Albert al II-lea de Monaco.

   

  Manifestari expozitionale

   

  Targ de mestesuguri si produse traditionale romanesti (31 martie – 2 aprilie 2017)

  la Centrul comercial Ploiesti Shopping Center

   

  Organizarea participarii de delegatii de vizitatori specializati prin programul Hosted Buyer Program la Food Expo – Expozitie internationala de produse alimentare

  18 – 20 martie 2017, Atena, Grecia.

   

  Expozitia “Fabricat in Republica Moldova”

  In perioada 27 – 29 aprilie 2017, Camera de Comert si Industrie Prahova, in colaborare cu Consiliul Judetean Prahova si Camera de Comert si Industrie a Republicii Moldova vor organiza la Ploiesti manifestarea expozitionala “Fabricat in Republica Moldova”, un eveniment de amploare menit sa creeze conditiile favorabile pentru sustinerea contactelor directe intre producatorii moldoveni si mediul de afaceri prahovean si sa promoveze produsele si serviciile moldovenesti in Judetul Prahova.

  Cursuri de formare si perfectionare profesionala

  Salarizare: 20.03. – 28.03.2017

  Expert achizitii publice: 27.03. – 07.04.2017

  Versiunea noua a aplicatiei Revisal: 20.03. – 21.03.2017

  Expert accesare fonduri structurale si de coeziune europene: 20.03 – 04.04.2017

  Manager de proiect: 27.03. – 14.04.2017

  Responsabil gestionare deseuri : 28.03 – 29.03.2017

  Inspector/referent resurse umane: 29.03 – 20.04.2017

  Noutati legislative fiscale aplicabile de la 01.01.2017: 30.03  – 31.03.2017

  Manager al sistemelor de management de mediu: 03.04. – 12.04.2017

  Practica utilizarii platformei SEAP: 04 – 06.04.2017

  Sudor electric: 19.04 – 30.06.2017

  Limba engleza:  in functie de inscrieri

  Vanzator: in functie de inscrieri